Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Bojan Franko
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Bojan Franko, odvetnik
Sedež ali naslov: Gradišče nad Pijavo Gorico 30
Poštna številka: 1291
Kraj: Škofljica
Matična številka: 2178281000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca strank in nasprotnih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so podelile pooblastilo za zastopanje, stranke in nasprotne stranke v sodnih in upravnih postopkih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za opravljanje odvetniške dejavnosti, za učinkovito zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, EMŠO, telefonska številka, številka faksa, elektronski naslov, podatki o zaposlitvi, datum rojstva, številka transakcijskega računa, davčna številka, matična številka, lastništvo nepremičnin in premičnin ali deleža v družbi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s pravilnikom o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov. Osebni podatki se v pisni obliki hranijo v spisu za posamezno stranko. Spis se hrani v zaklenjenem prostoru v zaklenjeni omari v odvetniški pisarni, v elektronski obliki pa se hranijo podatki v računalniškem sistemu, do katerega je mogoč dostop le preko gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam