Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGROMEX D.O.O.
Sedež ali naslov: lENDAVSKO NASELJE 16
Poštna številka: 9000
Kraj: MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5763762000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. video nadzor: na lokaciji proizvodnja Agromex d.o.o., Plese 1, 9000 Murska Sobota: ena kamera pokriva vhod v proizvodnjo zunaj, druga kamera pokriva registrator delovnega časa v notranjosti proizvodnje.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi. Obiskovalci poslovnih prostorov. Poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje potrebne stopnje varstva osebnih podatkov v družbi, varstva pri delu ter varnosti ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapis (slika). Datum in čas vstopa in izstopa v prostore nadzorovane z video nadzorom.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki dobljei s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom. V posebnih primerih MNZ RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Sklepa direktorja družbe Agromex d.o.o., Ledavsko naselje 16, 9000 Murska Sobota, o načinu izvajanja video nadzora ter vdenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov s pomočjo video nadzora ter ob neposredni in primerni uporabi določil ZoVOP, Ur.L. RS št. 86/2004 in 67/2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam