Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FAMILY FROST d.o.o. Ljubljana
Sedež ali naslov: Šmartinska c.102
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5924413000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov zaposlenih delavcev podjetja Family Frost d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Ur.l.RS štev. 40/2006 z dne 14.4.2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Family Frost d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in pravic iz tega naslova - za obdelave podatkov v statistične namene pooblaščenih zunanjih institucij ter interne namene - uradne namene za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz. 30 in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS , št, 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime - EMŠO - zakonski stan - davčna številka in davčni urad - kraj, občina in država rojstva - državljanstvo - stalno iz začasno bivališče - kraj dela - šolska izobrazba - poklic - strokovna usposobljenost - delovne izkušnje - delovna in zavarovalna doba - zaposlitve do vstopa v Family Frost d.o.o. - funkcionalna znanja - delovno mesto - delovni čas - kraj dela - status zaposlitve / določen , nedoločen čas/ - invalid - zdravstvena zmožnost posameznika za delo - datum sklenitve delovnega razmerja - datum prenehanja delovnega razmerja - ukvarjanje z dopolnilnim delom - podatki o družinskih članih zaposlenih o število otrok/ EMŠO/, posebne kategorije glede na zdr. stanje o osebni podatki ( emšo) nezaposlenega partnerja v zakonsko določenih primerih -
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe ( direktor podjetja, vodja kadrovske službe,vodja računovodstva in vodstvo poslovne enote v katero je delavec organizacijsko razporejen - Zavod za zdravstveno zavarovanje - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, - MF Davčna uprava RS, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. / sodišča in ministrstva /.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko , se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vstop v poslovne prostore je možen z vstopno osebno kodo. Prostori , ki so zaščiteni z alarmom so pod nadzorom pooblaščene družbe za varovanje. Zbirka osebnih podatkov , ki se vodi ročno v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščen delavec kadrovske službe in odgovorna oseba podjetja. Izven rednega delovnega časa so omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga oprema izklopljeni in fizično in programsko zaklenjeni. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov ( strojna in programska oprema) se izven delovnega časa zaklepajo prav tako v času , ko v njih ni zaposlenih. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času izven tega pa samo na podlagi predhodnega soglasja pooblaščene oseb podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni z internim Navodilom o varovanju poslovnih skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka osebnih podatkov KANDIDATOV ZA ZAPOSLITEV podjetja Family Frost d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Ur.l.RS štev. 40/2006 z dne 14.4.2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za zaposlitev v podjetju Family Frost d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za izvajanje postopka zaposlitve in pravic iz tega naslova
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo najmanj 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz. 30 in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS , št, 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podjetje Family Frost d.o.o. o kandidatih za zaposlitev vodi in obdeluje, ter hrani naslednje podatke : - priimek in ime - EMŠO - zakonski stan - kraj, občina in država rojstva - državljanstvo - stalno iz začasno bivališče - kraj dela - šolska izobrazba - poklic - strokovna usposobljenost - delovne izkušnje - zaposlitve do vstopa v Family Frost d.o.o. - funkcionalna znanja - delovno mesto kandidata - kraj dela - status zaposlitve / določen , nedoločen čas/ - invalid
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe ( direktor podjetja, vodja kadrovske službe,vodstvo poslovne enote v katero kandidira za zaposlitev
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko , se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vstop v poslovne prostore je možen z vstopno osebno kodo. Prostori , ki so zaščiteni z alarmom so pod nadzorom pooblaščene družbe za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka osebnih podatkov DIJAKOV IN ŠTUDENTOV NA DELU V podjetjU Family Frost d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Ur.l.RS štev. 40/2006 z dne 14.4.2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti začasno zaposleni v podjetju Family Frost d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za izvajanje postopka zaposlitve in pravic iz tega naslova
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo najmanj 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz. 30 in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS , št, 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime - EMŠO - davčna številka - stalno iz začasno bivališče - kraj dela - šolska izobrazba oz. vrsta šole - funkcionalna znanja - čas zaposlitve - podatki o plačilu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe ( direktor podjetja, vodja kadrovske službe, vodstvo poslovne enote v kateri študent oz.dijak dela, vodja računovodstva)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko , se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vstop v poslovne prostore je možen z vstopno osebno kodo. Prostori , ki so zaščiteni z alarmom so pod nadzorom pooblaščene družbe za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam