Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: M.Resnik d.o.o.
Sedež ali naslov: Bukov vrh 21
Poštna številka: 4223
Kraj: Poljane nad Škofjo Loko
Matična številka: 1786415000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki storitev podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnitev naročil, za izstavitev računov, za evidentiranje prometa po partnerjih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Banka, M.Resnik d.o.o., Pimos d.o.o. za potrebe vodenja poslovnih knjig.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov se hranijo v poslovnih prostorih podjetja. Poslovni prostori se izven delovnega časa zaklepajo in nepooblaščene osebe vanje nimajo dostopa. Podatki vodeni v računalniku so zavarovani z dostopnimi gesli. Fizično se zbirke osebnih podatkov hranijo v registratorjih, ki so vloženi v omare in zaklenjeni. Zbirke osebnih podatkov se tudi hranijo v poslovnem prostoru podjetja, ki po pogodbi opravlja naloge knjigovodstva in računovodstva. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in nepooblaščene osebe vanj nimajo dostopa. Podatki vodeni v računalniku so zavarovani z dostopnim geslom. Fizično se zbirke osebnih podatkov hranijo v registratorjih, ki se nahajajo v poslovnem prostoru. Podrobnejši postopki zavarovanja zbirk osebnih podatkov so opisani v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, katerega je sprejelo podjetje M.Resnik d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju m.Resnik d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi in izvajanje dejavnosti. Za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, strokovna usposobljenost, izobrazba, trajanje delovne dobe, datum sklenitve delovnega razmerja, trajanje delovnega razmerja-nedoločen ali določen čas zaposlitve, ocena zdravstvenega stanja, število dni dopusta, bolniška odsotnost.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, DURS, ZPIZS, Center za socialno delo, Pimos d.o.o. za potrebe obračuna plač, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabiki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov se hranijo v poslovnih prostorih podjetja. Poslovni prostori se izven delovnega časa zaklepajo in nepooblaščene osebe vanje nimajo dostopa. Podatki vodeni v računalniku so zavarovani z dostopnimi gesli. Fizično se zbirke osebnih podatkov hranijo v registratorjih, ki so vloženi v omare in zaklenjeni. Zbirke osebnih podatkov se tudi hranijo v poslovnem prostoru podjetja, ki po pogodbi opravlja naloge knjigovodstva in računovodstva. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in nepooblaščene osebe vanj nimajo dostopa. Podatki vodeni v računalniku so zavarovani z dostopnim geslom. Fizično se zbirke osebnih podatkov hranijo v registratorjih, ki se nahajajo v poslovnem prostoru. Podrobnejši postopki zavarovanja zbirk osebnih podatkov so opisani v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, katerega je sprejelo podjetje M.Resnik d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plačah in drugih prejemkih zaposlenih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju M.Resnik d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun plač in drugih prejemkov zaposlenih in izvrševanje drugih zakonskih obveznosti delodajalca do zaposlenih, ki izhajajo iz naslova sklenitve delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, vrsta naloge, ki jo opravlja delavec, število opravljenih delovnih ur, skupno število let delovne dobe, število let delovne dobe pri delodajalcu, število vzdrževanih družinskih članov, številka osebnega računa.
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, ZPIZS, AJPES, Center za socialno delo, banka, podjetje PIMOS d.o.o. za potrebe obračuna plač.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov se hranijo v poslovnih prostorih podjetja. Poslovni prostori se izven delovnega časa zaklepajo in nepooblaščene osebe vanje nimajo dostopa. Podatki vodeni v računalniku so zavarovani z dostopnimi gesli. Fizično se zbirke osebnih podatkov hranijo v registratorjih, ki so vloženi v omare in zaklenjeni. Zbirke osebnih podatkov se tudi hranijo v poslovnem prostoru podjetja, ki po pogodbi opravlja naloge knjigovodstva in računovodstva. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in nepooblaščene osebe vanj nimajo dostopa. Podatki vodeni v računalniku so zavarovani z dostopnim geslom. Fizično se zbirke osebnih podatkov hranijo v registratorjih, ki se nahajajo v poslovnem prostoru. Podrobnejši postopki zavarovanja zbirk osebnih podatkov so opisani v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, katerega je sprejelo podjetje M.Resnik d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam