Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Dr. Andrej Natlačen
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Parodontološka ambulanta Dr. Andrej Natlačen
Sedež ali naslov: Hrastovec 18
Poštna številka: 1236
Kraj: Trzin
Matična številka: 1366939000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ), Uradni list RS, št. 65/00.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidentiranje opravljenih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Pacientovo ime, priimek, naslov prebivališča, kraj rojstva, telefon, EMŠO, FDI obrazec, zdravstveno stanje , vsi podatki potrebni za obravnavo.
 • Uporabniki zbirke: - dr.dentalne medicine, specialist parodontolog, zobna asistentka, ustni higienik, zobotehnik - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebne podatke imamo napisane na kartotekah, katere hranimo v kartotečnem predalu. Vse to se nahaja v ordinaciji. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Objekt je varovan z alarmno napravo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilnku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam