Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Maruša Zaletel
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Maruša Zaletel s.p.
Sedež ali naslov: Gregoričeva 22
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 3182347000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev in dobaviteljev fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi koristniki naših storitev in kupci, ter dobavitelji, ki so fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za izstavitev ali plačilo računov. Poleg tega se občutljivi podatki uporabljajo za namen opravljanja registrirane dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna ali identifikacijska številka, telefonska številka, TRR ali osebni račun, osebni podatki občutljive narave, katerih obdelava je del registrirane dejavnosti (anamneza, zdravstveno stanje, itd.).
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je samostojni podjetnik, na podlagi izrecne zahteve pa tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška in druga oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v pisarni, kamor je onemogočen dostop nepooblaščenim »v« in »izven« rednega delovnega časa. Računalniša oprema je tudi zavarovana z gesli. Dokumentacija z osebnimi podatki občutljive narave se hrani v zaklenjeni omari v pisarni. Ostala dokumentacija pa v omarah. Dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo v omarah, ima le samostojni podjetnik. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako pa tudi v času, ko v njih ni zaposlenega. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 17.04.2007 izdal Maruša Zaletel s.p.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Interni imenik fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi koristniki naših storitev in kupci, ter dobavitelji, ki so fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo, za kontaktiranje strank.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Interni imenik fizičnih oseb zajema naslednje podatke: ime in priimek fizične osebe, naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, telefon, mobilni telefon, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik je samostojni podjetnik, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška in druga oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v pisarni, kamor je onemogočen dostop nepooblaščenim »v« in »izven« rednega delovnega časa. Dostop do osebnih podatkov ima le samostojni podjetnik. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako pa tudi v času, ko v njih ni zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam