Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Sernčeva ulica 2
Naziv ali firma: INFO BIRO PETRA KREK HVALEC, s.p., Poizvedovalno informativna agencija
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2310
Kraj: Slovenska Bistrica
Matična številka: 1580116
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o vročanju pisanj v kazenskem postopoku

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročnik, naslovnik pisanja in njegovi sorodniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki o osebi (ime in priimek ter naslov fizične osebe), zaposlitev, poklic.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o vročanju pisanj v pravdnem postopku

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročnik, naslovnik pisanja in njegovi sorodniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki o osebi (ime in priimek ter naslov fizične osebe), zaposlitev, poklic.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca zbranih informacij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o detektivski dejavnosti (uradni list RS 32/94 in 96/02)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe, o katerih detektiv pridobiva informacije na podlagi pisne pogodbe o opravljanju detektivske storitve za stranko in njenega pisnega pooblastila.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje detektivskih storitev za naročnika
 • Rok hrambe (neobvezno): do izpolnitve pogodbe o opravljanju detektivske storitve
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki o osebi (ime in priimek, rojstni podatki, emšo, davčna številka, naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe), podatki o zaposlitvi in poklicu, podatki o prevoznem sredstvu, podatki o lastništvu nepremičnine, podatki o zrakoplovu, podatki o plovilu, podatki o uspešnosti in poslovnosti pravnih oseb.
 • Uporabniki zbirke: naročniki detektivskih storitev in posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki v tej zbirki, če to izrecno zahtevajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje podatkov je v skladu z določili Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki, ki ga je sprejel upravljalec
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca pogodb o opravljanju detektivskih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o detektivski dejavnosti (Ur.list Rs 32/94 in 96/02)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe, s katerimi je sklenjena pogodba za opravljanje detektivskih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje detektivskih storitev za naročnike, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): pet let po izpolnitvi pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijki podatki o naročniku (ime in priimek, naslov fizične osebe oziroma firme in sedež pravne osebe), podatki o pogodbi (zaporedna številka in datum sklenitve), podatki o področju zbiranja informacij.
 • Uporabniki zbirke: upravljalec, inšpekcijski organ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje podatkov je v skladu z določili Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki, ki ga je sprejel upravljalec
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca naznanjenih kaznivih dejanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o detektivski dejavnosti (Ur.list Rs 32/94 in 96/02)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročnik, naslovnik sporočila, osumljenec in oškodovanec
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje obveznosti, ki jo ZDD nalaga detektivu
 • Rok hrambe (neobvezno): pet let po vnosu
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki o osebi (ime in priimek, naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe), podatki o kaznivem dejanju, predmeti povezani s kaznivim dejanjem, podatki o oškodovancu.
 • Uporabniki zbirke: upravljalec, inšpekcijski organi, osebni podatki se posredujejo naročnikom in državnim organom, ki so pristojni za nadaljno obdelavo osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za zavarovanje se uporavlja pravilnik o ravnanju z osebnimi podatki, ki ga je sprejel upravljalec
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. katalog evidence zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ur.list 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, emšo, davčna številka, kraj, občina, država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, zunanji finančni servis, pooblaščeni delavci, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje podatkov je v skladu z določili Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki, ki ga je sprejel upravljalec
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam