Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MENART CIRIL
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INSTALATERSTVO MENART CIRIL S.P.
Sedež ali naslov: LAZE PRI BOROVNICI 021
Poštna številka: 1353
Kraj: BOROVNICA
Matična številka: 5647992000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca strank podjetja Instalaterstvo Menart Ciril s.p., Laze pri Borovnici 21 a, 1353 Borovnica

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki storitev, kupci in dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izstavitev računov, evidentiranje prometa
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime stranke, priimek stranke, stalno/začasno prebivališče ali sedež, EMŠO, telefonska številka, številka faksa, elektronski naslov, številka transakcijskega računa, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe podjetja Instalaterstvo Menart Ciril s.p.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s pravilnikom o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov. Podatki v papirni obliki se hranijo v zaklenjeni in zavarovani omari podjetja, v elektronski obliki pa se hranijo podatki v računalniškem sistemu, do katerega je mogoč dostop le preko gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam