Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PEKARNA POSTOJNA D.O.O.
Sedež ali naslov: KOLODVORSKA 5C POSTOJNA
Poštna številka: 6230
Kraj: POSTOJNA
Matična številka: 5132398000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Splošna kolektivna pogodba, Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni pri upravljalcu osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračuni plač,posredovanje podatkov Zavodu za zdravstveno zavarovanje za prijave in odjave,posredovanje podatkov medicini dela za zdravniški pregled,Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za reševanje postopk
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posamenznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,EMŠO, davčna številka, naslov in kraj bivališča,datum in kraj rojstva,državljanstvo,kategorija invalidnosti,izobrazba,poklic,datum začetka zaposlitve v podjetju,čas trajanja predhodnih zaposlitev,delovno mesto,osnovna plača,številka transakcijske računa,datum zdravniških pregledov,delovna anamneza,datum izobraževanja iz varstav pri delu,podatki o nezgodi pri delu,vrsta poškodbe pri delu,opis poškodbe pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,pogodbeni izvajalec za izobraževanje iz varstva pri delu,Zdravstveni inšpekorati,Inšpektorati za delo,Ministrstvo za delo,zavarovalnice in sodišče.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kadrovska evidenca se nahaja v prostoru, ki organizacijsko sodi v pristojnost računovodske in kadrovske službe, prostor se izven delovnega časa zaklepa, pravico do vstopa pa imajo zaposleni v računovodski in kadrovski službi in direktor, ostali pa samo s spremstvom zaposlevih na tem oddelku. Pisna dokumentacija je v železni, ognjevarni omari, ki se zaklepa.Ključe ima referent za kadrovske zadeve in obračun plač. Varovanje programske opreme z osebnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca opravljenih delovnih ur

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o delovnem času,Zakon o delovnih razmerjih,Kolektivna pogodba.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence prisotnosti na delu za namen obračuna plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posamenznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: /
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kadrovska evidenca se nahaja v prostoru, ki organizacijsko sodi v pristojnost računovodske in kadrovske evidence, prostor se izven delovnega časa zaklepa,pravico do vstopa imajo zaposleni v računovodski in kadrovski službi in direktor, ostali pa samo s spremstvom zaposlenih na tem oddelku. Pisna dokumentacija je v železni, ognjevarni omari, ki se zaklepa. Ključe ima referent za kadrovske zadeve in obračun plač. Varovanje programske opreme z osebnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam