Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DEL-POS, Družba za podjetniško svetovanje, d.o.o.
Sedež ali naslov: Partizanska cesta 33 B
Poštna številka: 6210
Kraj: Sežana
Matična številka: 2245949000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi, opravljanje nalog in zahtev v skladu z veljavno zakonodajo ter ostalimi predpisi, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, začasno ali stalno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun, delovna doba, podatki o zaključenem šolanju, doseženem poklicu, stopnji izobrazbe, strokovna uspodsobljenost, druga znanja in veščine, pričetek in prenehanje delovnega razmerja, podatki iz pogodbe o zaposlitvi, invalidnost, drugi podatki potrebni za izvajanje nalog in dolžnosti v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Uporabniki zbirke: Državni organi, organi javne uprave ter organi lokalnih skupnosti, pooblaščene osebe upravljalca, direktor družbe, druge osebe na izrecno zahtevo ali na podlagi izrecne privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske omare. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi elektronsko je pred fizičnim dostopom neppoblaščenih oseb varovana s sistemom zaščitnih gesel. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so operativno določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 27.11.2006 sprejel direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: iskalci zaposlitve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje in
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, stalno ali začasno prebivališče, podatki o zaključenem šolanju, doseženi izobrazbi, poklicu, strokovni usposobljenosti, državljanstvo, stopnja invalidnosti, druga znanja in osebne lastnosti.
 • Uporabniki zbirke: Državni organi, organi javne uprave in organi lokalne samouprave, pooblaščene osebe upravljalca, direktor družbe, druge osebe na izrecno željo ali na podlagi izrecne privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske omare. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi elektronsko, je pred fizičnim dostopom nepooblaščenih oseb varovana s sistemom zaščitnih gesel. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so operativno določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 27.11.2006 sprejel direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, statistična poročila ter druge zakonske zahteve in uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, stalno ali začasno prebivališče, delovna doba, delovno mesto, tarifni razred, transakcijski račun, podatki o vzdrževanih družinskih članih, zavarovalna doba, prisotnost na delu in izraba delovnega časa, zadržanost od ali nezmožnost za delo, prejeta nadomestila plače, regres za letni dopust, višina izplačane plače ter dodatkov pripadajočih po zakonu in splošnih aktov delodajalca, jubilejna nagrada, solidarnostna pomoč, odpravnina, prispevki iz ter na bruto plačo, prispevki za zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: Državni organi, organi javne uprave ter organi lokalne samouprave, pooblaščene osebe upravljalca, direktor, druge osebe na izrecno željo ali na podlagi izrecne privolitve posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, zunanje računovodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske omare. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi elektronsko, je pred fizičnim dostopom nepooblaščenih oseb varovana s sistemom zaščitnih gesel. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so operativno določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 27.11.2006 sprejel direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi kanjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje rednih predhodnih in obdobnih zdravniških pregledov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, stalno ali začasno prebivališče, datum in kraj rojstva, delo, ki ga delavec opravlja, datum zdravniškega pregleda, ocena zdravstvene sposobnosti ter morebitne omejitve, veljavnost zdravniškega spričevala.
 • Uporabniki zbirke: Državni organi ter druge osebe upravičene na podalgi zakona ter pooblastil, varnostni inženier, pooblaščene osebe upravljalca, direktor, druge osebe na izrecno željo ali na podlagi izrecne privolitve posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske omare. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi elektronsko, je pred fizičnim dostopom nepooblaščenih oseb varovana s sistemom zaščitnih gesel. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so operativno določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 27.11.2006 sprejel direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam