Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Humus, d. o. o.
Sedež ali naslov: Cesta na Loko 7b
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5890985000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o študentih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na osnovi napotnic Študentskega servisa ter osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje – delavci družbe Humus d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki delavcev, ki delajo preko napotnic Študentskega servisa iz te evidence, se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe družbe Humus d.o.o., in sicer za potrebe sklepanja dogovorov o delu ter izplačil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče, datum začetka dela preko napotnic študentskega servisa, številka osebnega dokumenta, davčna številka, vrsta študija in letnik, trajanje študentskega statusa, številka osebnega računa člana,, število opravljenih ur dela, telefonska številka, e-poštni naslov
 • Uporabniki zbirke: Študentski servisi, Davčni urad RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo ročno. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 10. 1. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o avtorskih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Avtorsko delo ter avtorska pogodba.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki opravljajo intelektualno delo na podlagi avtorske pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje poslovnih sodelovanj ter izvajanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno prebivališče, davčna številka, e-poštni naslov, telefon, številka osebnega računa
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba v podjetju, Davčna uprav RS, računovodski servis, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo ročno in elektronsko. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 10. 1. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se pridobijo in obdelujejo na podlagi pogodb o poslovnem sodelovanju ter z osebno privolitvijo posameznikov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji družbe Humus, d. o. o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o poslovnem sodelovanju, za trženje, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašaj
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Mobilni telefon, e-poštni naslov, kraj dela, naziv in funkcija, izobrazba, drugi osebni podatki, ki so pridobljeni na osnovi poslovnega sodelovanja.
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba v podjetju, računovodstvo, sodišča, odvetniki, notarji, banke, Davčna uprava RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo ročno in elektronsko. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 10. 1. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam