Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RDEČI KRIŽ SLOVENIJE OBMOČNO ZDRUŽENJE ORMOŽ
Sedež ali naslov: PTUJSKA CESTA 8F
Poštna številka: 2270
Kraj: ORMOŽ
Matična številka: 5130778000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. PODATKI O ZBIRKI OSEB, KI OPRAVLJAJO IZPITE IZ PRVE POMOČI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravice posameznika, na katerege se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IDENTIFIKACIJSKI PODATKI OSEBE, KRAJ, IN DATUM OPRAVLJANJA IZPITA, OPRAVIL NI OPRAVIL, ŠTEVILKA IZDANEGA POTRDILA.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavec in fizične osebe na katere se podatki nanašajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisni izpisi so hranjeni v zaklenjeni omari, računalniške evidence pa so zavarovane z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. PODATKI O ZBIRKI PREDAVATELJEV PREV POMOČI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani republike Slovenije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki, podatki o izobrazbi, zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v pisni obliki v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. PODATKI O ZBIRKI EKIP IN OSEB, KI OPRAVLJAJO RAZLIČNE PROGRAME USPOSABLJANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravice posameznika na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki oseb in podatki o ekipah, število članov ekip
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se varujejo v zakljenjih omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. PODATKI O ZBIRKI KRVODAJALCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije in tujci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti, uveljavljanje pravice posameznika.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe, krvna skupina in Rh faktor, število darovanj krvi.
 • Uporabniki zbirke: Krvodajalec, pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari in računalniško pod geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. PODATKI O ZBIRKI PROSTOVOLJNIH DAROVALCEV DELOV ČLOVEŠKEGA TELESA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije in tujci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se podatki nanašajo, izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki oseb, deli telesa, ki jih ob smrti podarja, priimek in ime osebe, ki naj se jo ob nesreči obvesti.
 • Uporabniki zbirke: Slovenija - transplant Zavod RS za presaditve organov in tkiv.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se varujejo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. PODATKI O ZBIRKI O ČLANSTVU V ORGANIZACIJI RK IN SEZNAM ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe, funkcija, ki jo opravlja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. PODATKI O ZBIRKI DONATORJEV-DAROVALCEV DENARNIH IN DRUGIH PRISPEVKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije in tujci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajane dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe, vrste prispevkov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. PODATKI O ZBIRKI SOCIALNO OGROŽENIH OSEB, KI JIM POMAGA RKS

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije in tujci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe, vrsta ogroženosti, vrsta pomoči.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se varujejo v zaklenjeni omari, v računalniku pod geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. PODATKI O ZBIRKI DOBITNIKOV PRIZNANJ IN ODLIKOVANJ RKS

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije in tujci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe, vrsta priznan in odlikovanj.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se varujejo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. PODATKI O ZBIRKI OSEB, KI IMAJO PO ŽENEVSKI KONVENCIJI PRAVICO NOSITI ZNAK RKS

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani republike Slovenije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe, številka znaka, vrsta zaščite po ženevski konvenciji.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se varujejo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. PODATKI ZBIRK PODATKOV, KI JIH VODI RKS NA PODLAGI ŽENEVSKE KONVENCIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije in tujci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe, čin, številka vojaške enote, osebna ali serijska številka iz vojaške evidence, oznaka, ki jim pripada, državljanstvo, priimek in ime osebe, ki jo je potrebno obvestiti, naslov kamor se pošlje pošta, o spremembah, osvoboditvah, repatriacijah, pobegih, namenstitvah, zdravstvenem stanju,datumu prijav odjav,datum zajetja, vzrokih, najdbah, sedanji naslov, kraj in okoliščine smrti in pokopa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari, računalniško pod geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam