Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAVOD ZA INFORMIRANJE ORMOŽ
Sedež ali naslov: Grajski trg 3
Poštna številka: 2270
Kraj: ORMOŽ
Matična številka: 5658667000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA, UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ SISTEMA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA IN SOCIALNEGA VARSTVA, ZAGOTAVLJANJE STATISTIČNEGA SPREMLJANJA TER ZA POTREBE INŠPEKCIJSKEGA NADZORA.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITVE POSAMEZNIKOV GLEDE OSEBNIH PODATKOV,VSEBOVANIH V ZBIRKI OP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI O DELAVCU: IME IN PRIIMEK, DATUM ROJSTVA,EMŠO, KRAJ ROJSTVA,DAVČNA ŠTEVILKA,NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA, NASLOV ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA, IZOBRAZBA.
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI UPRAVLJALCA, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE RS, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE RS, ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, STATISTIČNI URAD RS, DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: HRANJENO V OSEBNI MAPI V ZAKLENJENI KOVINSKI OMARI V PISARNI KADROVSKEGA DELAVCA-V TAJNIŠTVU UPRAVLJALCA, DOSTOP V BAZO PODATKOV VODENIH V RAČUNALNIKU JE AVTORIZIRAN. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IMAJO LE POOBLAŠČENI DELAVCI. OODATKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, SPREJETEM DNE 22.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ TRETJEGA ODSTAVKA 5.ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam