Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zavod za založniško in kulturno dejavnost Litera
Sedež ali naslov: Miklošičeva ulica 4
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1683276000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Literi, avtorji Litere
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let, oziroma za čas trajanja zaposlitve oz. do izpolnitve obveznosti iz avtorskih pogodb
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, emšo, davčna številka, številka transakcijskega računa, kraj rojstva, avtorsko delo, delovne naloge,
 • Uporabniki zbirke: Uredniki, direktor, zavod za zaposlovanje, davčni urad
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov, ki se obdeluje ročno se hranijao v ognjevarni in zakljenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidanecami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zavod za založniško in kultuirno dejavnost Litera, Miklošičeva ulica 4, 2000 Maribor, matična številka: 1683276000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam