Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VITA CENTER, REKREACIJA, ZDRAVSTVENE STORITVE, TRGOVINA, ZASTOPSTVA, IZOBRA
Sedež ali naslov: PIVKA 023A
Poštna številka: 4202
Kraj: NAKLO
Matična številka: 5339111000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev-uporabnikov fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: neposredno trženje, za potrebe izvajanja dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, spol, naslov, telefonska in gsm številka, elektronska pošta, davčna številka, zdravstveno stanje
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka OP, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka OP, ki se nahaja na rač. sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz rač. zbirke ter elektronski podatki se izven delovnega časa zaklepajo v omaro oz. sef. Postopki o varovanju OP so prodrobneje določeni v Pravilniku o varovanju OP, ka ga je kot interni akt izdala odgovorna oseba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca obravnavanih bolnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obravnavani bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obravnavani bolniki, katerim so nudene zdravstvene storitve
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, št. zdravstvenega zavarovanja, št. osebnega zdravnika, predpisana terapija, načrtovani stiki
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Zavarovalnica Adriatic-Slovenica, Zdravstvena zavarovalnica Triglav; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka OP, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka OP, ki se nahaja na rač. sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz rač. zbirke ter elektronski podatki se izven delovnega časa zaklepajo v omaro oz. sef. Postopki o varovanju OP so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju OP, ki ga je kot interni akt izdala odgovorna oseba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, rojstni podatki, državljanstvo, status invalidne osebe, zdravstveno stanje, elektronski naslov, telefonska in mobilna številka, transakcijski račun
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, ZPIZ, ZAVAROVALNICE, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka, ki se vodi ročno, se hranih v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v varovanih prostorih. Postopki in ukprepi so podrobneje opisani v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal Vita center d.o.o. dne 06.09.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebenih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam