Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zavod za šport Slovenske Konjice
Sedež ali naslov: Šolska ulica 3/a
Poštna številka: 3210
Kraj: Slovenske Konjice
Matična številka: 5829321000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih v javnem zavodu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v javnem zavoduI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obračunavanje osebnih prejemkov zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, strokovna izobrazba, podatki o otrocih
 • Uporabniki zbirke: Zpiz, Durs, sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno, izven delovnega časa je zaklenjena in nedostopna ostalim , podorbnosti urejene v pravilniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam