Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FRING d.o.o.
Sedež ali naslov: SMLEDNIŠKA CESTA 130a
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 2194236000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o izdanih in prejetih računih

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 21/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dobavitelji oziroma ponudniki, uporabniki storitev (kontaktne osebe pravnih oseb) in kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdaja računov, računovodsko knjiženje računov
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - ulica in hišna številka, - poštna številka in pošta, - številka računa, - datum izdaje računa, - kraj izdaje računa, - datum opravljene dobave blaga oz. opravljene storitve, - rok plačila, - datum valute, - davčna številka (ID za DDV), - postavke računa s količino, cenami in zneski, - specifikacija obračunanega DDV z osnovami, - skupni znesek računa
 • Uporabniki zbirke: uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) ter Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi in računovodski servis – Tempo trade Škofja Loka d.o.o., davčno svetovanje, računovodske in revizijske storitve, Pod Plevno 52 - direktor - knjigovodja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam