Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DIAVITA d.o.o.
Sedež ali naslov: Herbersteinova 18
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1899759000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. seznam pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti v ordinaciji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: evidenca opravljenih pregledov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, naslov, roj. podatki, zaposlitev, EMŠO
 • Uporabniki zbirke: podatki se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, kjer se nahaja zbirka podatkov je zaklenjen izven delovnega časa ,postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebih podatkov, ki ga je dne 1.7.2007 izdal direktor diavite d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: diavita d.o.o., Herbersteinova 18, 1000 Ljubljana, mat. št. 1899759
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam