Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Mateja Ješe Ognjenovič, dr.dent.med.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zobozdravstvena ordinacija, Mateja Ješe Ognjenovič
Sedež ali naslov: Begunjska cesta 7
Poštna številka: 4248
Kraj: Lesce
Matična številka: 1372329000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na paciente, ki se zdravijo v Zobozdravstveni ordinaciji, Mateje Ješe Ognjenovič
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za zdravljenje pacientov, obračun storitev, posredovanje podatkov zavarovalnicam po zakonu in vnosu podatkov v zdravstveno kartico posamezne fizične osebe.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek fizične osebe, - Rojstni podatki, - naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, - podatki o zdravstvenem zavarovanju in naslov zavarovalnice,, - podatki o dodatnem zdravstvenem zavarovanju in naslov zavarovalnice,, - podatki o osebnem zdravniku, - drugi podatki, ki so zajeti na zdravstveni izkaznici posamezne fizične osebe
 • Uporabniki zbirke: - Nosilka dejavnosti, - pooblaščene osebe v Zobozdravstveni ordinaciji, Mateje Ješe Ognjenovič. - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavarovalnica AdriaticSlovenica, - Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica, - Zavarovalnica Triglav
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Podatki se zavarovalnicam in ZZZS posredujejo po predpisani proceduri v sistemu RIP. Za vsakega pacienta se vodi izvod podatkov v kartoteki pacientov, ki se zbirajo v skladu z zakonom in to evidenco. Kartoteke pacientov se hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do teh ima nosilka dejavnosti in od nje pooblaščene osebe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmnim sistemom. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Zobozdravstvena ordinacija, Mateja Ješe Ognjenovič izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Mateja Ješe Ognjenovič, dr.dent.med
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PACIENTOV-SAMOPLAČNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na paciente, ki se zdravijo v Zobozdravstveni ordinaciji, Mateje Ješe Ognjenovič, na podlagi izjave in so samoplačniki;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za zdravljenje pacientov, njihovo obveščanje in obračun storitev in vnos podatkov v kartoteko.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek fizične osebe, - Rojstni podatki, - naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, - telefon ali mobilni telefon - podatki o zdravljenju
 • Uporabniki zbirke: Nosilka dejavnosti, - pooblaščene osebe v Zobozdravstveni ordinaciji, Mateje Ješe Ognjenovič - pooblaščene osebe v Računovodstvo Klemec, d.o.o. - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu in osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za vsakega pacienta se vodi izvod podatkov v kartoteki pacientov, ki se zbirajo v skladu z zakonom, izjave posameznega pacienta/ke in to evidenco. Kartoteke pacientov se hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do teh ima nosilka dejavnosti in od nje pooblaščene osebe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjen in varovani z alarmnim sistemom. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Zobozdravstvena ordinacija, Mateja Ješe Ognjenovič izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Mateja Ješe Ognjenovič, dr.dent.med.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ČAKALNA KNJIGA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi koristniki naših storitev, ki so fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo in obveščanje pacientov.
 • Rok hrambe (neobvezno): pet let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek fizične osebe, - naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, - telefon ali mobilni telefon, - datum pregleda, - datum ponovnega pregleda
 • Uporabniki zbirke: Nosilka dejavnosti in od nje pooblaščene osebe v Zobozdravstveni ordinaciji Mateje Ješe Ognjenovič.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za vse fizične osebe se podatki, ki se zbirajo v skladu z zakonom in to evidenco hranijo v zakljeni omari. Dostop do teh ima nosilka dejavnosti in od nje pooblaščene osebe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmnim sistemom. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Zobozdravstvena ordinacija, Mateja Ješe Ognjenovič izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Mateja Ješe Ognjenovič, dr.dent.med.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam