Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): lekarna tolmin, martina klanjšček
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): trg m. tita 11, tolmin
Naziv ali firma: lekarna tolmin, martina klanjšček
Sedež ali naslov:
Poštna številka:
Kraj:
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. zbirka podatkov o pacientih, ki v lekarni dvigujejo zdravila na recept

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti, ki v lekarni dvigujejo zdravila na recept
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje lekarniške dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): različno - glede na zakonodajo in vrsto podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, naslov, zzzs št., reg.št., podlaga zavarovanja, šifra zavarovanja, polica in št.zavarovanja, št. zdravnika, šifra in količina zdravila na recept
 • Uporabniki zbirke: zzzs, vzajemna d.v.z., adriatic slovenica d.d., triglav zdr.zavarovalnica d.d., ivz
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori so izven delovnega časa varovani v skladu z internim pravilnikom in ZVOP 1
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ivz in zzzs
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam