Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LIKAR PROJEKTIRANJE D.O.O.
Sedež ali naslov: MESTNI TRG 2
Poštna številka: 5280
Kraj: IDRIJA
Matična številka: 1411624000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DŠ, DRŽAVLJANSTVO, POKLIC, DELOVNO MESTO, ŠTEVILKA TRR
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SO SHRANJENI V PROSTORIH POOBLAŠČENEGA RAČUNOVODSKEGA SERVISA, S KATERIM IMAMO SKLENJENO POGODBO. PROSTORI SO IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLENJENI, RAČUNALNIŠKI SISTEM PA JE ZAŠČITEN S PROTIVIRUSNO ZAŠČITO IN VAROVAN Z GESLOM ZA DOSTOP.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZBIRKA SE NE POVEZUJE Z DRUGIMI ZBIRKAMI OSEBNIH PODATKOV.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA NAROČNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: NAROČNIKI STORITEV
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZDAJANJE RAČUNOV
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV
 • Uporabniki zbirke: PODATKI SE NE POSREDUJEJO DRUGIM UPORABNIKOM.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE SHRANJUJEJO V REGISTRATORJU V PROSTORIH RAČUNOVODSKEGA SERVISA, S KATERIM IMAM PODPISANO POGODBO. PROSTORI SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZBIRKA SE NE POVEZUJE Z DRUGIMI ZBIRKAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam