Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GEMIS PODJETJE ZA GRADBENO EKONOMSKI MARKETING, IN
Sedež ali naslov: CESTA PRVIH BORCEV 011
Poštna številka: 8250
Kraj: BREŽICE
Matična številka: 5354838000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH, POTNIH NALOGIH IN DRUGIH IZPLAČILIH ZAPOSLENIM

 • Pravna podlaga (neobvezno): •Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04) - 9.člen in Zakon o evidencah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pri obračunu plač se podatki nanašajo na osebe s sklenjenim delovnim razmerjem Gemis d.o.o. Brežice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obd
 • Rok hrambe (neobvezno): Hramba osebnih podatkov je trajna.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Splošni osebni podatki zaposlenega: •ime in priimek, •starost, •bivališče, •družinski člani, •davčna številka •enotna MŠ, •izobrazba in poklic, •delovna doba, •delovno mesto. Podatki za obračun plače: •višine količnikov, •dodatki, •odtegljaji, •povračila, •davčne olajšave. Podatki o nakazilu plač: •banka, •številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski sistem in ga je mogoče izpisati.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. . Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): •Zakon o evidencah n
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na osebe s sklenjenim delovnim razmerjem v družbi Gemis d.o.o. Brežice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •podatki o številu ur, •skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, •opravljene ure v času nadurnega dela, •neopravljene ure, za katere prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, •neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, •neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, •število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa;
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski sistem in ga je mogoče izpisati.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. KUPCI IN DOBAVITELJI PODJETJA GEMIS D.O.O. BREŽICE.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika, na podlagi pogodbenega razmerja in na podlagi 8. in 10. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja, dobavitelji podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb, neposredno trženje in izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izpolnitve pogodbene obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za fizične osebe ime in priimek, naslov, telefon, fax, elektronski naslov, davčna številka, matična številka, EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz te zbirke se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v aplikativni programski opremi, katere dostop je varovan s sistemom gesel, ki jih poznajo samo pooblaščeni delavci podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam