Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): NIKO FRIC
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PIZZERIA MAGIC, NIKO FRIC S.P.
Sedež ali naslov: KVEDROVA CESTA 027
Poštna številka: 8290
Kraj: SEVNICA
Matična številka: 2004895000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri družbi Pizzeria Magic, Niko Fric s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Pravna podlaga namena izhaja iz določil 4. člena Zakona o evidencah na področju dela (Ur. list SFRJ, št. 17/90 ).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: šifra, priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec začasno zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe Pizzeria Magic, Niko Fric s.p., pooblaščeni delavci zunanjega računovodskega servisa, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov(Ur. list RS, št. 86/04 )
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa vedno zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov podatkov. Sistem gesel omogoča, tudi kasnejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko in kdo je to storil, in sicer za celotno obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (vpisni listi, izpisi iz rojstne matične knjige, delavske knjižice, razna potrdila), izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi Pizzeria Magic, Niko Fric s.p., ki ga je dne, 4. julija 2007 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČAH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri družbi Pizzeria Magic, Niko Fric s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanj
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: šifra, priimek in ime, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, delovne naloge, zavarovalna doba, tarifna skupina, številka tekočega računa ali hranilne knjižice, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, stopnja invalidnosti, osebni dohodki, davki in prispevki, krediti in druge administrativne prepovedi
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe Pizzeria Magic, Niko Fric s.p., pooblaščeni delavci zunanjega računovodskega servisa, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov(Ur. list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa vedno zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov podatkov. Sistem gesel omogoča: poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko in kdo je to storil, in sicer za celotno obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi Pizzeria Magic, Niko Fric s.p., ki ga je dne, 4. julija 2007 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam