Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Peek & Cloppenburg
Sedež ali naslov: Dunajska cesta 159
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2159864000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Katalog evidence videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, delavci, stranke, obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varnost ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: posnetek posameznika (slika) - datum, čas vstopa in izstopa iz prostora
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Peek & Cloppenburg d.o.o. ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov se varujejo v skladu s sprejetim Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o imetnikih kartice ugodnosti Peek & Cloppenburg

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev imetnika kartice ugodnosti Peek & Cloppenburg
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Imetniki kartice ugodnosti Peek & Cloppenburg
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Na podlagi pisnega soglasja imetnika kartice ugodnosti Peek & Cloppenburg potekajo obdelave za namene lastne tržne raziskave in oglaševanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Akademski naslov, ime in priimerk, naslov, telefon in mobilni telefon, datum rojstva, e-mail naslov
 • Uporabniki zbirke: Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf; GHP Dialog Services GmbH, Am Börstig 5, 96052 Bamberg
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje so podrobneje določeni v Pravilniku za zavarovanju osebnih podatkov oseb
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam