Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: "TRANSPORTI VOGRIČ" MARKO VOGRIČ S.P.
Sedež ali naslov: TRAVNIK 41
Poštna številka: 5282
Kraj: CERKNO
Matična številka: 5734889000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca drugih prejemkov fizičnih oseb, ki niso zaposleni

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - EVIDENCA DRUGIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB PRI MARKO VOGRIČ S.P.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - URADNE NAMENE - ZA IZVAJANJE PODJEMNIH POGODB
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - PODATKI O FIZIČNIH OSEBAH DRUGIH PREJEMKOV ( IME, PRIIMEK, DAVČNA, EMŠO,...) - PODATKI O SKLENJENIH PODJEMNIH POGODBAH
 • Uporabniki zbirke: - S.P. - NA PODLAGI ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - RAČUNALNIŠKA OPREMA NA KATERI SO SHRANJENI PODATKI SE NAHAJA V POSEBEJ VAROVANIH PROSTORIH, KJER JE ONEMOGOČEN DOSTOP NEPOOBLAŠČENIM V IN IZVEN REDNEGA DELOVNEGA ČASA. DOKUMENTACIJA SE HRANI V ZAKLENJENI OMARI. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IMA DIREKTOR OZ. OSEBA, KI JO LE-TA POOBLASTI. PROSTORI SO IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLENJENI IN VAROVANI FIZIČNO Z ŽELEZNIMI REŠETKAMI NA OKNIH.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam