Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DERMA SAN, D.O.O.
Sedež ali naslov: Ipavčeva ulica 24
Poštna številka: 3000
Kraj: CELJE
Matična številka: 2048817000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PACIENTOV-SAMOPLAČNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na paciente, ki se zdravijo v DERMA SAN, d.o.o., na podlagi pisne izjave in so samoplačniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za zdravljenje pacientov, njihovo obveščanje, obračun storitev in vnosu podatkov kartoteko posamezne fizične osebe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek fizične osebe, - Rojstni podatki, - naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, - telefon ali mobilni telefon, - podatki o zdravljenju.
 • Uporabniki zbirke: - Direktorica, - Pooblaščene osebe v DERMA SAN, d.o.o., - Pooblaščene osebe v RS Biro d.o.o. - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu in osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za vsakega pacienta se vodi izvod podatkov v kartoteki pacientov, ki se zbirajo v skladu z zakonom, izjave posameznega pacienta/ke in to evidenco. Kartoteke pacientov se hranijo v zaklenjeni kovinski omari. Dostop do teh ima direktorica in od nje pooblaščene osebe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmnim sistemom, ki je za intervencijo vezan na varnostno službo. Za zavarovanje osebnih podatkov ima DERMA SAN, d.o.o. izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Suzana HUDEJ, dr.med. spec. dermatovenerolog, direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PACIENTOV NA KONCESIJO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na paciente, ki se zdravijo v DERMA SAN, d.o.o., na podlagi podpisane izjave.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za zdravljenje pacientov, obračun storitev in vnosu podatkov kartoteko posamezne fizične osebe, ter pošiljanje Zavodu za zdravstveno zavarovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek fizične osebe, - Rojstni podatki, - naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka - telefon ali mobilni telefon - podatki o zdravljenju
 • Uporabniki zbirke: - Direktorica, - pooblaščene osebe v DERMA SAN, d.o.o., - pooblaščene osebe v RS Biro d.o.o., - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za zbiranje osebnih podatkov podlago v zakonu in osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za vsakega pacienta se vodi izvod podatkov v kartoteki pacientov, ki se zbirajo v skladu z zakonom, izjave posameznega pacienta/ke in to evidenco. Kartoteke pacientov se hranijo v zaklenjeni kovinski omari. Dostop do teh ima direktorica in od nje pooblaščene osebe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmnim sistemom, ki je za intervencijo vezan na varnostno službo. Za zavarovanje osebnih podatkov ima DERMA SAN, d.o.o. izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Suzana HUDEJ, dr.med.spec.dermatovenerolog, direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam