Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RIBIČ INŽENIRING, Storitve, trgovina, d.o.o.
Sedež ali naslov: Efenkova cesta 61
Poštna številka: 3320
Kraj: velenje
Matična številka: 2107902000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega ravnanja ter o civilni zaščiti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za potrebe nastavitve in vodenja kadrovske evidence ter drugih evidenc s področja dela in za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavezancu za prijavo, podatki o poškodovancu (priimek in ime, spol poškodovanca, matična številka , stalno prebivališče , datum rojstva, zakonski stan), podatki o neposredno nadrejenem delavcu, podatki o očividcu, poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca, mnenje inšpektorja oz. odgovorne osebe za VZD.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca Uporabniki na podlagi izrecne zahteve, če imajo za to zakonsko podlago (npr. sodišče) ali s osebno privolitvijo posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo; Uporabniki na podlagi pogodbenega razmerja z upravljavcem zbirke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Ustrezno zavarovanje prostorov, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov (zaklepanje omar, prostorov, dostop le odgovornim oz. pooblaščenim osebam), preprečevanje nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov v elektronski obliki (administrativna gesla na računalnikih, izklop računalnikov v odsotnosti pooblaščenega oziroma odgovornega delavca ipd., ustrezno hranjenje in zavarovanje gesel). Natančno določeni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za potrebe nastavitve in vodenja kadrovske evidence ter drugih evidenc s področja dela in za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavezancu za prijavo, podatki o poškodovancu (priimek in ime, spol poškodovanca, matična številka , stalno prebivališče , datum rojstva, zakonski stan), podatki o neposredno nadrejenem delavcu, podatki o očividcu, poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca, mnenje inšpektorja oz. odgovorne osebe za VZD.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca Uporabniki na podlagi izrecne zahteve, če imajo za to zakonsko podlago (npr. sodišče) ali s osebno privolitvijo posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo; Uporabniki na podlagi pogodbenega razmerja z upravljavcem zbirke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Ustrezno zavarovanje prostorov, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov (zaklepanje omar, prostorov, dostop le odgovornim oz. pooblaščenim osebam), preprečevanje nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov v elektronski obliki (administrativna gesla na računalnikih, izklop računalnikov v odsotnosti pooblaščenega oziroma odgovornega delavca ipd., ustrezno hranjenje in zavarovanje gesel). Natančno določeni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: zastopnika ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke - naročniki, za katere družba opravlja svoje storitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvedbo naročila oziroma izpolnitev pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov posameznika, telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe upravljavca;Uporabniki – na podlagi izrecne zahteve, če imajo za to zakonsko podlago (npr. sodišče) ali s osebno privolitvijo posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo; Uporabniki na podlagi pogodbenega razmerja z upravljavcem zbirke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Ustrezno zavarovanje prostorov, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov (zaklepanje omar, prostorov, dostop le odgovornim oz. pooblaščenim osebam), preprečevanje nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov v elektronski obliki (administrativna gesla na računalnikih, izklop računalnikov v odsotnosti pooblaščenega oziroma odgovornega delavca ipd., ustrezno hranjenje in zavarovanje gesel). Natančno določeni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: zastopnika ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam