Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): patronaža in zdravstvena nega na domu,urška flajs
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): cankarjeva ul. 4 3310,Žalec
Naziv ali firma: patronaža in zdravstvena nega na domu,urška flajs
Sedež ali naslov:
Poštna številka:
Kraj:
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev bolnikov v občini Braslovče, osebna kartoteka varovancev.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi bolniki od rojstva do smrti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se arhivirajo za vpogled v delo, osebno evidenco in za potrebe Zavoda za Zdravstveno varstvo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Spremljanje zdravstvenega stanja varovancev.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za Zdravstveno zavarovanje Slovenije in za lastno evidenco.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kartoteke so shranjene v računalniku pod geslom in zaklenjene v kartotečni omari(kovinski omari).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam