Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DENTALNI CENTER DR. ČELESNIK, D.O.O.
Sedež ali naslov: PREŠERNOVA CESTA 15
Poštna številka: 4260
Kraj: BLED
Matična številka: 1797930000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ŠTUDENTOV/DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca študentov in dijakov zajema vse študente in dijake, ki na podlagi napotnice pooblaščene organizacije opravljajo delo v DENTALNEM CENTRU DR.ČELESNIK, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun študentskega in dijaškega dela in obveščanje
 • Rok hrambe (neobvezno): pet let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, - EMŠO, - Rojstne podatke, - Naslov bivališča, - Davčna številka, - Telefonska številka, oz. številka GSM.
 • Uporabniki zbirke: - Direktor, - pooblaščene osebe v Računovodstvu Klemenc, d.o.o. - Študenski servis, - Na podlagi izrecen zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Računalniška obdelava se izvaja pri pogodbenem obdelovalcu. Po vsakem novem vnosu podatkov v računalnik se opravi varnostna kopija na zgoščenki, ki se hrani v zaklenjeni omari. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Za vsakega zaposlenega študenta se en izvod podatkov, ki se zbirajo v skladu z zakonom in to evidenco hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do teh ima direktor. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmnim sistemom. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Dentalni center dr.Čelesnik,d.o.o. izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Rok ČELESNIK, dr.dent.med., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na paciente, ki se zdravijo v DENTALNEM CENTRU DR.ČELESNIK, d.o.o. na podlagi podpisane izjave.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo na podalgi pisne izjave fizičnih oseb za namen zdravljenja in obračun storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe, - Rojstni podatki, - naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, - rentgenske slike - podatki o zdravljenju - telefonska ali mobilna številka
 • Uporabniki zbirke: Direktor, - pooblaščena oseba v Dentalnem centru dr.Čelesnik, d.o.o. - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu in osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Za vsakega pacienta se vodi izvod podatkov v kartoteki pacientov, ki se zbirajo v skladu z zakonom, izjave posameznega pacienta/ke in to evidenco. Kartoteke pacientov se hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do teh ima direktor in od njega pooblaščena oseba.. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmnim sistemom. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Dentalni center dr.Čelesnik,d.o.o. izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Rok ČELESNIK, dr.dent.med., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA VIDEO NADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na paciente in obiskovalce v Dentalnem centru dr.Čelesnik,d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo in sicer za zagotavljanje varnosti in premoženja v Dentalnem centru dr.Čelesnik,d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno): tri mesece
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Številka kamere in mesto namestitve le te, - datum in ura posnetka gibanja oseb v čakalnici ordinacije
 • Uporabniki zbirke: - Direktor - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu in osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca posnetkov se vodi v aplikaciji na posebnem računalniku. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po uporabi pregledu se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmnim sistemom. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Dentalni center dr.Čelesnik, d.o.o. izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Rok ČELESNIK, dr.dent.med., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. ČAKALNA KNJIGA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi koristniki naših storitev, ki so fizične osebe in ostale fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo in obveščanej pacientov.
 • Rok hrambe (neobvezno): pet let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek fizične osebe, - naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, - telefon ali mobilni telefon, - datum pregleda, - datum ponovnega pregleda.
 • Uporabniki zbirke: Direktor in od njega pooblaščena oseba v Dentalnem centru dr.Čelesnik, do.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za vse fizične osebe se podatki, ki se zbirajo v skladu z zakonom in to evidenco hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do teh ima direktor in od njega pooblašečna oseba. Prostori so izven delovnega časa zaklenjen in varovani z alarmnim sistemom. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Dentalni center dr.Čelesnik,d.o.o. izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Rok ČELESNIK, dr.dent.med., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam