Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): HELENA NEUDAUER
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ODVETNICA HELENA NEUDAUER
Sedež ali naslov: CANKARJEVA ULICA 7
Poštna številka: 2250
Kraj: PTUJ
Matična številka: 2149460000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebna privolitev posameznika(pooblastilo)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za opravljanje odvetniške dejavnosti, za zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, telefonska številka (mobilni, stacionarni), številka TRR, zaposlitev
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko, in do katerih imajo dostop samo zaposleni v pisarni. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo v računalniškem sistemu, do katerega je dostop mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca nasprotnih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dolžniki, toženci oziroma nasprotne stranke v razmerju do pooblastiteljev kot fizičnih ali pravnih oseb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za opravljanje odvetniške dejavnosti in za učinkovito zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, telefonska številka (mobilni, stacionarni), številka TRR, zaposlitev, lastništvo nepremičnin, lastništvo vrednostnih papirjev, lastništvo premičnin, lastništvo deleža v družbi
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko, in do katerih imajo dostop samo zaposleni v pisarni. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo v računalniškem sistemu, do katerega je dostop mogoč le preko računalniške enote in preko osebnega gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam