Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SIIX D.O.O.
Sedež ali naslov: ŠKRJANČEVO 23
Poštna številka: 1235
Kraj: RADOMLJE
Matična številka: 1197959000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, študenti za občasna dela na podlagi študentske napotnice, prejemniki avtorskega honorarja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi oz. druge pogodbe o opravljanju dela
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), izobrazba, življenjepis, dokazila o izobrazbi, zavarovalna doba do zaposlitve v družbi, številka zasebnega telefona, naslov zasebne e-pošte.
 • Uporabniki zbirke: Znotraj družbe: direktor, kadrovska služba, računovodstvo. Izven družbe: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v računalniškem programu, nameščenem na strežniku, ki je v zaklenjenih in z alarmom varovanih prostorih. Program je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom, omrežje pa je zaščiteno proti vdorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, študenti za občasna dela na podlagi študentske napotnice, prejemniki avtorskega honorarja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi oz. druge potrebe o opravljanju dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, konkurenčna klavzula, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Znotraj družbe: direktor, kadrovska služba, računovodstvo. Izven družbe: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v računalniškem programu, nameščenem na strežniku, ki je v zaklenjenih in z alarmom varovanih prostorih. Program je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom, omrežje pa je zaščiteno proti vdorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Podatki za izplačilo plače

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, študenti za občasna dela na podlagi študentske napotnice, prejemniki avtorskega honorarja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi oz. druge pogodbe o opravljanju dela
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: številka transakcijskega računa, bruto plača, neto plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo, povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela, bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, provizije, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Znotraj družbe: direktor, kadrovska služba, računovodstvo. Izven družbe: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v računalniškem programu, nameščenem na strežniku, ki je v zaklenjenih in z alarmom varovanih prostorih. Program je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom, omrežje pa je zaščiteno proti vdorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca potencialnih kandidatov za zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Potencialni kandidati za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Iskanje novih zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o kandidatu: ime in priimek, datum rojstva, naslov prebivališča, poštna številka, kraj, država, državljanstvo, dovoljenje za delo v Sloveniji, GSM številka, telefon, e-naslov, geslo, datum, do katerega naj bodo podatki v bazi, željeno področje dela. Podatki o izobrazbi: naziv, stopnja, leto zaključka, ime ustanove, dodatno izobraževanje, znanje tujih jezikov, dodatna znanja, vozniško dovoljenje.Podatki o izkušnjah: trenutni status, trenutni karierni nivo, vodstvene izkušnje, trenutna plača, delovne izkušnje, prejšnja zaposlutev, reference. Željeno delo: razlog za iskanje, naziv delovnega mesta, željeni status, delovni čas, pričakovano plačilo.
 • Uporabniki zbirke: Direktor, kadrovska služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v računalniškem programu, nameščenem na strežniku, ki je v zaklenjenih in z alarmom varovanih prostorih. Program je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom, omrežje pa je zaščiteno proti vdorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca strank s kontaktnimi osebami

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kontaktne osebe pri poslovnih subjektih, s katerimi posluje podjetje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Poslovni subjekt, ime in priimek kontaktne osebe, funkcija, službeni telefon, službeni GSM, službeni e-naslov.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Direktor, tajništvo, nabava, trženje, računovodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v računalniškem programu, nameščenem na strežniku, ki je v zaklenjenih in z alarmom varovanih prostorih. Program je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom, omrežje pa je zaščiteno proti vdorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca udeležencev nagradnih iger

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči v nagradnih igrah na celotnem omrežju www.over.net
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba nagradnih iger
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Osebno ime, naslov, številka GSM / telefona, e-naslov, nagradna igre v kateri je sodeloval, datum sodelovanja, opombe.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Direktor, promocija in marketing
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v računalniškem programu, nameščenem na strežniku, ki je v zaklenjenih in z alarmom varovanih prostorih. Program je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom, omrežje pa je zaščiteno proti vdorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca prijavljenih članov za podporo spletnemu sistemu www.med.over.net

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani spletnega sistema www.med.over.net
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Iskanje novih članov za pomoč pri delovanju spletnega sistema www.med.over.net in podpora Zavodu med.Over.Net.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, kraj in poštna številka, , e-Mail, starost, satus, način plačila
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Siix.d.o.o. in Zavod Med.Over.Net
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v računalniškem programu, nameščenem na strežniku, ki je v zaklenjenih in z alarmom varovanih prostorih. Program je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom, omrežje pa je zaščiteno proti vdorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca prijavljenih članov za podporo spletnemu sistemu www.med.over.net in plačilo preko monete

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani spletnega sistema www.med.over.net
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Iskanje novih članov za pomoč pri delovanju spletnega sistema www.med.over.net in podpora Zavodu med.Over.Net.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: mobilna številka uporabnika · geslo uporabnika · IP naslov uporabnika, vključno s časovnim žigom uporabe tega IP naslova · mobilna številka prejemnika · vsebina poslanega sporočila · datum in čas poslanega sporočila · količina poslanih sporočil.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Siix d.o.o. , Mobitel d.d. kot ponudnik poti za delovanje storitve plačilo članstva preko mobilne telefonije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v računalniškem programu, nameščenem na strežniku, ki je v zaklenjenih in z alarmom varovanih prostorih. Program je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom, omrežje pa je zaščiteno proti vdorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Podatki o opravljenem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, študenti za občasna dela na podlagi študentske napotnice, prejemniki avtorskega honorarja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi oz. druge pogodbe o opravljanju dela
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Skupno število opravljenih delovnih ur, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, dolžina letnega dopusta, količina izrabljenega dopusta, odsotnost in namen odsotnosti z dela, ure za strokovno izobraževanje.
 • Uporabniki zbirke: Znotraj družbe: direktor, kadrovska služba, računovodstvo. Izven družbe: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v računalniškem programu, nameščenem na strežniku, ki je v zaklenjenih in z alarmom varovanih prostorih. Program je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom, omrežje pa je zaščiteno proti vdorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): N povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Podatki o uporabi delovnih sredstev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, študenti za občasna dela na podlagi študentske napotnice, prejemniki avtorskega honorarja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi oz. druge pogodbe o opravljanju dela
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Uporabniško ime in geslo za službeni računalnik, službeni naslov e-pošte, uporabniško ime in geslo za službeni e-pošte, službeni telefon, službeni GSM.
 • Uporabniki zbirke: Znotraj družbe: direktor, kadrovska služba, računovodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v računalniškem programu, nameščenem na strežniku, ki je v zaklenjenih in z alarmom varovanih prostorih. Program je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom, omrežje pa je zaščiteno proti vdorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Podatki o vzdrževanih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zvajanje pogodbe o zaposlitvi oz. druge pogodbe o opravljanju dela
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država).
 • Uporabniki zbirke: Znotraj družbe: direktor, kadrovska služba, računovodstvo. Izven družbe: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v računalniškem programu, nameščenem na strežniku, ki je v zaklenjenih in z alarmom varovanih prostorih. Program je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom, omrežje pa je zaščiteno proti vdorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam