Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VELOG Zdravstveni center dr. Gril, d.o.o.
Sedež ali naslov: Strahinj 132
Poštna številka: 4202
Kraj: Naklo
Matična številka: 5581273000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PACIENTOV-SAMOPLAČNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na paciente, ki se zdravijo v VELOG Zdravstveni center dr. Gril, d.o.o., na podlagi podpisane izjave.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za zdravljenje pacientov, obračun storitev, in vnosu podatkov v kartoteko posamezne fizične osebe.
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek fizične osebe, - Rojstni podatki, - telefon ali mobilni telefon - podatki o zdravljenju
 • Uporabniki zbirke: - Direktor, - pooblaščene osebe v VELOG Zdravstveni center dr. Gril, d.o.o., - pooblaščene osebe v Firanova, d.o.o. - na podlagi izrecen zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za zbiranje osebnih podatkvo podlago v zakonu in osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: skladu z zakonom, izjave posameznega pacienta/ke in to evidenco. Kartoteke pacientov se hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do teh ima direktor in od njega pooblaščene osebe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani v sklopu zdravstvenega doma Kranj. Za zavarovanje osebnih podatkov ima VELOG Zdravstveni center za pljučne bolezni dr. Gril, d.o.o .izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: mag.dr.Miha GRIL, specialist internist
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na paciente, ki se zdravijo v VELOG Zdravstveni center dr. Gril, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za zdravljenje pacientov, obračun storitev, posredovanje podatkov zavarovalnicam po zakonu in vnosu podatkov v zdravstveno kartico posamezne fizične osebe.
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek fizične osebe, - Rojstni podatki, - naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, - podatki o zdravstvenem zavarovanju in naslov zavarovalnice,, - podatki o dodatnem zdravstvenem zavarovanju in naslov zavarovalnice,, - podatki o osebnem zdravniku, - drugi podatki, ki so zajeti na zdravstveni izkaznici posamezne fizične osebe,
 • Uporabniki zbirke: Direktor, - pooblaščene osebe v VELOG Zdravstveni center dr.Gril, d.o.o., - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavarovalnica AdriaticSlovenica, - Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica, - Zavarovalnica Triglav
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Podatki se zavarovalnicam in ZZZS posredujejo po predpisani proceduri v sistemu RIP. Za vsakega pacienta se vodi izvod podatkov v kartoteki pacientov, ki se zbirajo v skladu z zakonom in to evidenco. Kartoteke pacientov se hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do teh ima direktor in od njega pooblaščene osebe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani v sklopu zdravstvenega doma Kranj. Za zavarovanje osebnih podatkov ima VELOG Zdravstveni center za pljučne bolezni dr. Gril, d.o.o .izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se povezujejo z zbirkami z zdravstvenimi zavarovalnicami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: mag.dr.Miha GRIL, specialist internist, direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ČAKALNA KNJIGA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi koristniki naših storitev, ki so fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo in obveščanje pacientov.
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek fizične osebe, - naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, - telefon ali mobilni telefon, - datum pregleda, - datum ponovnega pregleda
 • Uporabniki zbirke: Direktor in od njega pooblaščene osebea v Velog Zdravstveni center dr.Gril, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za vse fizične osebe se podatki, ki se zbirajo v skladu z zakonom in to evidenco hranijo v zakljeni omari. Dostop do teh ima direktor in od njega pooblaščene osebe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani v sklopu zdravstvenega doma Kranj. Za zavarovanje osebnih podatkov ima VELOG Zdravstveni center za pljučne bolezni dr. Gril, d.o.o .izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: mag.dr.Miha GRIL, specialist internist, direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam