Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Lidia Bučar
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Založba Govinda, Lidia Bučar s.p.
Sedež ali naslov: Povšetova 12
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1402498000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev - fizične osebe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi koristniki storitev ali izdelkov, ki ob naročilu prostovoljno posredujejo tudi svoje osebne podatke in so fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun, pošiljanje izdelkov in obveščanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek fizične osebe, naslov, telefonska številka, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Založbe Govinda, Lidia Bučar s.p., Ljubljana, pogodbeni računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku. Računalnik je v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa ter nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe in so navedene na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 19.1.2007. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 19.1.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Honorarni sodelavci

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki v Založbi Govinda, Lidia Bučar s.p., opravljajo občasna honorarna dela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje o ponudbi dela in izplačevanje honorarjev .
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, št. tekočega računa, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava Republike Slovenije, Avtorska agencija Slovenije, računovodski servis, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku. Računalnik je v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa ter nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe in so navedene na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 19.1.2007. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 19.1.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Naročniki na novice

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so izrazili željo, da želijo prejemati obvestila o novih knjigah po elektronski pošti ali pisno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje o novitetah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov ali elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Založbe Govinda, Lidia Bučar, s.p., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku. Računalnik je v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa ter nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe in so navedene na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 19.1.2007. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 19.1.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca kupcev - pravne osebe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi kupci knjig in drugih tiskovin, ki jih izdaja Založba Govinda, Lidia Bučar s.p, Ljubljana, ki so pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pošiljanje reklamnega materiala, pošiljanje obvestil v zvezi z izdajanjem novih knjig, prodaja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Naziv družbe, naslov sedeža družbe, kraj dela, telefonska številka, elektronski naslov in v nekaterih primerih kontaktna oseba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v Založbe Govinda, Lidia Bučar s.p., Ljubljana, pogodbeni računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku. Računalnik je v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa ter nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe in so navedene na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 19.1.2007. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 19.1.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Seznam dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi dobavitelji Založbe Govinda, Lidia Bučar s.p., Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Iskanje najugodnejšega ponudnika, naročanje materiala in storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek ter naslov oz. ime in sedež dobavitelja, telefonska številka, elektronski naslov, številka transakcijskega računa, davčna številka, kontaktna oseba, popusti, plačilni pogoji, ponudbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Založbe Govinda, Lidia Bučar s.p., pogodbeni računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku. Računalnik je v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa ter nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe in so navedene na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 19.1.2007. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 19.1.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam