Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ITR d.o.o.
Sedež ali naslov: Cesta maršala Tita 47
Poštna številka: 4270
Kraj: Jesenice
Matična številka: 5509050000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju, zaposleni v podjetjih in pri s.p. za katere se vodi knjigovodstvo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi, obračun plač,
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, število vzdrževanih družinskih članov, transakcijski račun
 • Uporabniki zbirke: Davčni Urad, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni, zbirka osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ki ga je 30.9.2005 sprejela Tanja Urbanija
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Podatki o ljudeh, ki delajo prek podjemnih pogodb, avtorskih pogodb, prejemnikov nagrad in drugih dohodkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Ljudeje s katerimi ima ITR ali njene pogodbene stranke (v sklopu opravljanja računovodskih storitev po pooblastilu) sklenje podjemne pogodbe in avtorske pogodbe, prejemniki nagrad in prejemniki drugih prejemkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obračun podjemnih in avtorskih pogodb ter obračun nagrad in drugih prejemkov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, osebni račun
 • Uporabniki zbirke: Davčni urad, Zavod za zdravstveno zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 30.9.2005 izdala Tanja Urbanija
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Oaebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Podatki o firmah in s.p.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ustanovitelji , zakoniti zastopniki, osnovni kapital, datum registracije, priglasitveni list oz. vpis v register s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravice posameznika na katerega se osebni podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: fotokopija osebnega dokumenta zakonitega zastopnika za vse stranke za katere se vodi računovodstvo, fotokopija izpiska iz sodnega registra, priglasitveni list oz. vpis v register s.p.
 • Uporabniki zbirke: AJPES, Davčni urad
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.9.2005 sprejela Tanja Urbanija.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam