Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DILL d.o.o.
Sedež ali naslov: Slovenska ulica 39
Poštna številka: 9000
Kraj: murska sobota
Matična številka: 5537380000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca koristnikov uslug in storitev družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prodajalci nepremičnin, kupci nepremičnin, stranke zainteresirane za zamenjavo ali najem nepremičnin, koristniki intelektualnih storitev družbe (svetovanja in priprava raznih dokumentov, pogodb in drugo)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Organizacija in izvedba postopkov prodaje, nakupa ali zamen
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, številka stacionarnega telefona, številka gsm telefona, podatki o delodajalcu, emšo številka, elektronski naslov, številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: Prodajalci nepremičnin ter kupci ali najemniki nepremičnin. Notarji, odvetniki, v posebnih primerih policija in sodišče ter pristojna inšpekcija, geodetska uprava RS, računovodske storitve RAFIS Iztok Škraban s.p., Markišavska 14, 9000 Murska SObota, drugi uporabniki, ki imajo za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov zakonsko ali pogodbeno podlago ali osebno privolitev oseb.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi DILL d.o.o., SLovenska 39, 9000 Murska Sobota ter ob neposredni ter primerni uporabi določil Zakona oVOP Ur. L. RS št. 86/2004.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se povezujejo z uradnimi evidencami vodenimi pri geodetski upravi RS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam