Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: F City-garažna hiša d.o.o.
Sedež ali naslov: Ulica Vita Kraigherja 5
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1300504000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kupci blaga in storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci blaga in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: sklepanje pogodb o najemu garažnega prostora in izpis nalogov za vulkanizersko storitev ali pranje vozila ter obveščanja o novostih in akcijah;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno prebivališče, davčna številka, zaposlitev, datum rojstva, telefon in ostali podatki po najemni pogodbi za garažni prostor, pogodbe o upravljanju garažnih prostorov, nalogu za vulkanizersko storitev ali pranje vozila;
 • Uporabniki zbirke: F City – Garažna hiša d.o.o., Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omejen in dostopen preko gesla. Upoštevajo se določila Zakona in pravilnika o varovanju osebnih podatkov;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Študenti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno prebivališče, davčna številka, datum in kraj rojstva, telefon;
 • Uporabniki zbirke: F City- Garažna hiša d.o.o., Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki oz. zbirke se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam