Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Jože Bizjak s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zidarstvo Bizjak, Jože Bizjak s.p.
Sedež ali naslov: Vošce 9
Poštna številka: 1223
Kraj: Blagovica
Matična številka: 3119203000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodba o zaposlitvi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, kraj rojstva, izobrazba
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, davčni urad, računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se nahaja na sedežu računvodskega servisa, ki se izven delovnega časa zaklepa in ima nameščeno alarmno napravo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov po podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2007 izdal Jože Bizjak s.p.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o kupcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv firme, naslov, davčna številka, številka TRR
 • Uporabniki zbirke: računovodski servis, banka
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se nahaja na sedežu računvodskega servisa, ki se izven delovnega časa zaklepa in ima nameščeno alarmno napravo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov po podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2007 izdal Jože Bizjak s.p.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o dobaviteljih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, številka TRR
 • Uporabniki zbirke: računovodski servis, banka
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se nahaja na sedežu računvodskega servisa, ki se izven delovnega časa zaklepa in ima nameščeno alarmno napravo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov po podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2007 izdal Jože Bizjak s.p.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se nepovezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam