Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): TANJA ČOP S.P.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ČISTILNI SERVIS
Sedež ali naslov: ULICA IGA GRUDNA 22
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1995421000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV IN DOBAVITELJEV FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): POGODBENO RAZMERJE IN OSEBNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VSI KORISTNIKI NAŠIH STORITEV IN KUPCI, TER DOBAVITELJI, KISO FIZIČNE OSEBE.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PODATKI SE UPORABLJAJO ZA IZTAVITEV ALI PLAČILO RAČUNOV.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ZAJEMA NASLEDNJE PODATKE: IME IN PRIIMEK FIZIČNE OSEBE, NASLOV, ULICA, HIŠNA ŠTEVILKAM POŠTA IN POŠTNA ŠTEVILKA, DAVČNA ALI IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA, TRR ALI OSEBNI RAČUN.
 • Uporabniki zbirke: SAMOSTOJNI PODJETNIK, V RAČUNOVODSTVU, NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, V OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI V POGODBENEM RAZMERJU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OPRAMA, V KATERI SO SHRANJENI PODATKI, SE NAHAJA V PROSTORIH, KJER JE IZVEN DELOVNEGA ČASA NEPOOBLAŠČENIM DOSTOP ONEMOGOČEN. PROSTORI SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam