Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Podgornikova 3, PE Zagrebška c. 85
Naziv ali firma: Detektiv - Oset Gregor
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: št. lic. 109
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zbranih informacij

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na osebe, ki so pogrešane ali skrite; na dolžnike; na avtorje anonimnih pisem; na povrzočitelje materialnih in nematerialnih škod; na predmete, ki so ukradeni ali izgubljeni, na delavce glede izvajanja konkurenčne klavzule; na storilce kaznivih dejan
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje detektivskih storitev za naročnike
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe: ime, priimek, vzdevek, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, transakcijski račun, telefonska številka, stalno bivališče, začasno bivališče, zaposlitev, poklic, premoženjsko stanje osebe: nepremično premoženje, premično premoženje, prevozna sredstva in podatkih o prevoznih sredstvih ter podatki o uspešnosti in poslovnosti pravnih oseb
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se posredujejo naročnikom detektivskih storitev
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence so zaščitene z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca naznanjenih kaznivih dejanj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Za katere obstoja sum, da so storile kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe: ime, priimek, vzdevek, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, transakcijski račun, telefonska številka, stalno bivališče, začasno bivališče, zaposlitev, poklic; za pravne osebe firma in sedež firme, odgovorne osebe, TRR, dačvna številka, matična številka.
 • Uporabniki zbirke: Posredujejo se naročnikom detektivskih storitev in državnim organom, ki so pristojni za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za zavarovanje osebnih podatkov se uporabljajo določila Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja oseb. podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti, zlasti določila četrtega člena (varovanje podatkov v blagajni, tehnično varovanje prostora, varovanje programske opreme), evidence so zaščitene z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca pogodb o opravljanju detektivskih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki detektivskih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje detektivskih storitev v skladu z ZDD
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki naročnika (ime, priimek, naslov, telefon, elektronska pošta, firma in sedež firme), zaporedna številka pogodbe in datum sklenitve
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za zavarovanje osebnih podatkov se uporabljajo določila Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti, zlasti določila četrtega člena (varovanje podatkov v blagajni, tehnično varovanje prostora, varovanje programske opreme itd..) Evidenca na trdem disku je zaščitena z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam