Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: V.E.P.T. Rakičan d.o.o.
Sedež ali naslov: Rakičan, Tomšičeva ulica 20
Poštna številka: 9000
Kraj: Murska Sobota
Matična številka: 5724783000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Video nadzor

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v obratovalnici, stranke ter koristniki in naročniki storitev, poslovni partnerji, drugi obiskovalci poslovnih prostorov družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje potrebne stopnje varstva pri delu ter varnosti ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: video zapis, datum in čas vstopa in izstopa v oz. iz prostorov nadzorovanih z video nadzorom
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom. V posebnih primerih Ministrstvo za notranje zadeve.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Pravilnika o vodenju ter o postopkih in ukrepih za varovanje podatkov v družbi V.E.P.T. Rakičan d.o.o., Rakičan, Tomšičeva ulica 20 ter ob neposredni in primerni uporabi določil ZoVop Ur.l. št. 86/04 Prostori PE Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 7, 9000 Murska Sobota, so varovani s protivlomnimi in protipožarnimi napravami
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Udeleženci usposabljanj s področja varstva pri delu in požarnega varstva - zaposelni pri poslovnih partnerjih in civilne osebe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri delodajalcih pogodbenih poslovnih partnerjih družbe, druge civilne osebe zainteresirane in vključene v usposabljanje na področju varstva pri delu in požarnega varstva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Organizacija in izvedba usposabljanj s podro
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, številka stacionarnih telefonov, številka GSM telefonov, podatki o delodajalcu, podatki o delovnem mestu, podatki o zdravstvenih in drugih omejitvah pri delu, elektronski naslov. Občutljivi osebni podatki: občutljivi osebni podatki se od posameznih udeležencev zbirajo le za namene zagotavljanja varstva pri delu
 • Uporabniki zbirke: Delodajalci kot pogodbeni partnerji obratovalnice za potreve varstva pri delu in požarnega varstva. RS-Turha k.d., Prekmurske čete 29, 9232 Črenšovci. V spornih primerih pooblaščeni odvetnik, sodišče, policija, notar, detektiv. Pristojne komisije in organi za ugotavljanje preostale delovne zmožnosti in stopnje invalidnosti delavcev pri ZPIZ in zdravstvenih ustanovah ter zdravniki. Drugi uporabniki, ki imajo za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov ali pogodbeno podlago ali osebno privolitev oseb.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatko poteka v skladu z določili Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi V.E.P.T. Rakičan d.o.o. ter ob neposredni in primerni uporabi določil ZoVop Ur. l. RS št. 86/04. Prostori PE Murska Sobota so varovani s protivlomnimi in protipožarnim alarmnimi napravami. Poslovni prostori PE so varovani z video sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopnikom.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca opravljenih tehničnih pregledov in preizkusov - pri civilnih osebah.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Civilne osebe kot naročniki storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Svetovanje strankam na tehničnem področju izgradnje ter vgradnje, nabave, montaže, tehnične dok
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, številka stacionarnega telefona, številka GSM telefona, elektronski naslov, davčna številka. Občutljivi osebni podatki se ne zbirajo.
 • Uporabniki zbirke: RS-Turha k.d., Prekmurske čete 29, 9232 Črenšovci. V spornih primerih pooblaščeni odvetnik, sodišče, policija, inšpekcijske službe, zavarovalnice ter drugi uporabniki, ki imajo za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov zakonsko ali pogodbeno podlago ali osebno privolitev oseb.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Pravilnika v družbi V.E.P.T. Rakičan d.o.o. ter ob neposredni in primerni uporabi določil ZoVop Ur- l. RS št 86/04. Prostori PE Murska Sobota so varovani s protivlomnimi in protipožarnimi alarmnimi napravami ter z video sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam