Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGENCIJA ZA ENERGIJO
Sedež ali naslov: Strossmayerjeva 30
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1993666000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Register deklaracij za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Šesti odstavek 365. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Uradni list RS, št. 8/09, 22/10 – EZ-D in 45/12; EZ-1) .
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki o proizvajalcih – fizičnih osebah, ki so imetniki deklaracij.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene vodenja registra deklaracij za proizvodne naprave.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek proizvajalca električne energije in stalno prebivališče.
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori Agencije za energijo so tehnično, tehnološko in fizično varovani skladno z varnostno politiko na način, ki nepooblaščenim osebam ne omogoča dostopa v poslovne prostore. Dokumenti v zbirki so fizično nedostopni tudi osebam, zaposlenim v Agenciji za energijo, ki niso pooblaščene za upravljanje s temi podatki (zaklenjena ognjevarna omara ter zaklenjen arhiv). Informacijska tehnologija, s katero se hranijo podatki in kreirajo dokumenti, je zaščitena na način, ki onemogoča dostop nepooblaščenim osebam znotraj in izven Agencije za energijo (požarni zidovi, antivirusni in antispam programi, gesla za dostop, nastavitev pravic dostopa itd…).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Register potrdil o izvoru električne energije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Prvi odstavek 368. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Uradni list RS, št. 8/09, 22/10 – EZ-D in 45/12; EZ-1) .
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki o imetnikih potrdil o izvoru in podatki o lastnikih unovčenega potrdila.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene vodenja elektronskega registra potrdil o izvoru.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek imetnika potrdila o izvoru in stalno prebivališče.
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori Agencije za energijo so tehnično, tehnološko in fizično varovani skladno z varnostno politiko na način, ki nepooblaščenim osebam ne omogoča dostopa v poslovne prostore. Dokumenti v zbirki so fizično nedostopni tudi osebam, zaposlenim v Agenciji za energijo, ki niso pooblaščene za upravljanje s temi podatki (zaklenjena ognjevarna omara ter zaklenjen arhiv). Informacijska tehnologija, s katero se hranijo podatki in kreirajo dokumenti, je zaščitena na način, ki onemogoča dostop nepooblaščenim osebam znotraj in izven Agencije za energijo (požarni zidovi, antivirusni in antispam programi, gesla za dostop, nastavitev pravic dostopa itd…).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca izvajalcev dejavnosti distribucije toplote in drugih energetskih plinov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Drugi odstavek 287. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki o izvajalcih dejavnosti distribucije toplote in drugih energetskih plinov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene vodenja evidence izvajalcev dejavnosti distribucije toplote in drugih energetskih plinov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča in naslov opravljanja dejavnosti.
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori Agencije za energijo so tehnično, tehnološko in fizično varovani skladno z varnostno politiko na način, ki nepooblaščenim osebam ne omogoča dostopa v poslovne prostore. Dokumenti v zbirki so fizično nedostopni tudi osebam, zaposlenim v Agenciji za energijo, ki niso pooblaščene za upravljanje s temi podatki (zaklenjena ognjevarna omara ter zaklenjen arhiv). Informacijska tehnologija, s katero se hranijo podatki in kreirajo dokumenti, je zaščitena na način, ki onemogoča dostop nepooblaščenim osebam znotraj in izven Agencije za energijo (požarni zidovi, antivirusni in antispam programi, gesla za dostop, nastavitev pravic dostopa itd…).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o distributerjih, upravljavcih lastniškega distribucijskega sistema in proizvajalcih toplote ali drugih energetskih plinov za prodajo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Drugi odstavek 311. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki o distributerjih, upravljavcih lastniškega distribucijskega sistema in proizvajalcih toplote ali drugih energetskih plinov za prodajo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene urejanja evidence distributerjev, upravljavcev lastniškega distribucijskega sistema in proizvajalcev toplote ali drugih energetskih plinov za prodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov stalnega prebivališča in naslov opravljanja dejavnosti.
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori Agencije za energijo so tehnično, tehnološko in fizično varovani skladno z varnostno politiko na način, ki nepooblaščenim osebam ne omogoča dostopa v poslovne prostore. Dokumenti v zbirki so fizično nedostopni tudi osebam, zaposlenim v Agenciji za energijo, ki niso pooblaščene za upravljanje s temi podatki (zaklenjena ognjevarna omara ter zaklenjen arhiv). Informacijska tehnologija, s katero se hranijo podatki in kreirajo dokumenti, je zaščitena na način, ki onemogoča dostop nepooblaščenim osebam znotraj in izven Agencije za energijo (požarni zidovi, antivirusni in antispam programi, gesla za dostop, nastavitev pravic dostopa itd…).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov za namen izvajanja monitoringa delovanja trga

 • Pravna podlaga (neobvezno): Šesti odstavek 435. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki in njihovi zavezanci za poročanje, ki jih Agencija za energijo zbira v okviru monitoringa trga.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen izvajanja monitoringa delovanja trga.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča in naslov opravljanja dejavnosti.
 • Uporabniki zbirke: Zakonsko pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori Agencije za energijo so tehnično, tehnološko in fizično varovani skladno z varnostno politiko na način, ki nepooblaščenim osebam ne omogoča dostopa v poslovne prostore. Dokumenti v zbirki so fizično nedostopni tudi osebam, zaposlenim v Agenciji za energijo, ki niso pooblaščene za upravljanje s temi podatki (zaklenjena ognjevarna omara ter zaklenjen arhiv). Informacijska tehnologija, s katero se hranijo podatki in kreirajo dokumenti, je zaščitena na način, ki onemogoča dostop nepooblaščenim osebam znotraj in izven Agencije za energijo (požarni zidovi, antivirusni in antispam programi, gesla za dostop, nastavitev pravic dostopa itd…).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka podatkov o trgovanju skladno z Uredbo REMIT (podatki pridobljeni prek ACER mehanizma "data sharing"

 • Pravna podlaga (neobvezno): Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in sveta z dne 25. 10. 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (REMIT).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci za poročanje, ki jih Agencija za energijo spremlja v okviru spremljanja veleprodajnega energetskega trga v EU po Uredbi REMIT.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje zakonitih pristojnosti Agencije za energijo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Oznaka trgovca
 • Uporabniki zbirke: Zakonsko pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori Agencije za energijo so tehnično, tehnološko in fizično varovani skladno z varnostno politiko na način, ki nepooblaščenim osebam ne omogoča dostopa v poslovne prostore. Dokumenti v zbirki so fizično nedostopni tudi osebam, zaposlenim v Agenciji za energijo, ki niso pooblaščene za upravljanje s temi podatki (zaklenjena ognjevarna omara ter zaklenjen arhiv). Informacijska tehnologija, s katero se hranijo podatki in kreirajo dokumenti, je zaščitena na način, ki onemogoča dostop nepooblaščenim osebam znotraj in izven Agencije za energijo (požarni zidovi, antivirusni in antispam programi, gesla za dostop, nastavitev pravic dostopa itd…).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke se povezujejo z centralnim registrom CEREMP (Centralised European Registry of Energy Market Participants - Evropski centralni register tržnih udeležencev), ki ga vodi ACER (The Agency for the Cooperation of Energy Regulators – Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Nacionalni register tržnih udeležencev po REMIT

 • Pravna podlaga (neobvezno): Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in sveta z dne 25. 10. 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (REMIT).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci za poročanje, ki jih Agencija za energijo spremlja v okviru spremljanja veleprodajnega energetskega trga v EU po Uredbi REMIT.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje zakonitih pristojnosti Agencije za energijo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, podatek o delodajalcu, delovno mesto, država stalnega bivališča, datum in kraj rojstva, država rojstva, mail, telefonska številka, fax številka, davčna številka ali št. osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista).
 • Uporabniki zbirke: Zakonsko pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori Agencije za energijo so tehnično, tehnološko in fizično varovani skladno z varnostno politiko na način, ki nepooblaščenim osebam ne omogoča dostopa v poslovne prostore. Dokumenti v zbirki so fizično nedostopni tudi osebam, zaposlenim v Agenciji za energijo, ki niso pooblaščene za upravljanje s temi podatki (zaklenjena ognjevarna omara ter zaklenjen arhiv). Informacijska tehnologija, s katero se hranijo podatki in kreirajo dokumenti, je zaščitena na način, ki onemogoča dostop nepooblaščenim osebam znotraj in izven Agencije za energijo (požarni zidovi, antivirusni in antispam programi, gesla za dostop, nastavitev pravic dostopa itd…).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke se povezujejo z centralnim registrom CEREMP (Centralised European Registry of Energy Market Participants - Evropski centralni register tržnih udeležencev), ki ga vodi ACER (The Agency for the Cooperation of Energy Regulators – Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku

 • Pravna podlaga (neobvezno): 427. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15); 206. člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo, za učinkovito vodenje postopkov ter za statistično poročanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po pravnomočnosti odločbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, EMŠO (če je storilec tujec, namesto EMŠO njegovi rojstni podatki), naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, državljanstvo, podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo, prekršek, ki ga je storil storilec (pravna opredelitev), številka in datum izdanega plačilnega naloga, izrečena sankcija, številka zadeve.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za pravosodje, drugi prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori Agencije za energijo so tehnično, tehnološko in fizično varovani skladno z varnostno politiko na način, ki nepooblaščenim osebam ne omogoča dostopa v poslovne prostore. Dokumenti v zbirki so fizično nedostopni tudi osebam, zaposlenim v Agenciji za energijo, ki niso pooblaščene za upravljanje s temi podatki (zaklenjena ognjevarna omara ter zaklenjen arhiv). Informacijska tehnologija, s katero se hranijo podatki in kreirajo dokumenti, je zaščitena na način, ki onemogoča dostop nepooblaščenim osebam znotraj in izven Agencije za energijo (požarni zidovi, antivirusni in antispam programi, gesla za dostop, nastavitev pravic dostopa itd…).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca pravnomočnih odločb o prekrških

 • Pravna podlaga (neobvezno): 427. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15); 203. člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku in za ugotavljanje prej izrečenih sankcij za prekrške.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta od dneva pravnomočnosti odločbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, EMŠO (če je storilec tujec, namesto EMŠO njegovi rojstni podatki), naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo, pravna opredelitev prekrška, številka in datum izdane odločbe o prekršku, izrečena sankcija in datum pravnomočne odločbe.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za pravosodje, drugi prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori Agencije za energijo so tehnično, tehnološko in fizično varovani skladno z varnostno politiko na način, ki nepooblaščenim osebam ne omogoča dostopa v poslovne prostore. Dokumenti v zbirki so fizično nedostopni tudi osebam, zaposlenim v Agenciji za energijo, ki niso pooblaščene za upravljanje s temi podatki (zaklenjena ognjevarna omara ter zaklenjen arhiv). Informacijska tehnologija, s katero se hranijo podatki in kreirajo dokumenti, je zaščitena na način, ki onemogoča dostop nepooblaščenim osebam znotraj in izven Agencije za energijo (požarni zidovi, antivirusni in antispam programi, gesla za dostop, nastavitev pravic dostopa itd…).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca zapadlih in neplačanih glob

 • Pravna podlaga (neobvezno): 427. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15); 206. člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo, za učinkovito vodenje postopkov ter za statistično poročanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po pravnomočnosti odločbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, številka zadeve, višina globe.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za pravosodje, drugi prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori Agencije za energijo so tehnično, tehnološko in fizično varovani skladno z varnostno politiko na način, ki nepooblaščenim osebam ne omogoča dostopa v poslovne prostore. Dokumenti v zbirki so fizično nedostopni tudi osebam, zaposlenim v Agenciji za energijo, ki niso pooblaščene za upravljanje s temi podatki (zaklenjena ognjevarna omara ter zaklenjen arhiv). Informacijska tehnologija, s katero se hranijo podatki in kreirajo dokumenti, je zaščitena na način, ki onemogoča dostop nepooblaščenim osebam znotraj in izven Agencije za energijo (požarni zidovi, antivirusni in antispam programi, gesla za dostop, nastavitev pravic dostopa itd…).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca upravnih zadev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 413, 421. in 424. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke in stranski udeleženci, pobudniki, prijavitelji kršitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje zakonitih pristojnosti Agencije za energijo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, datum rojstva, zaposlitev, državljanstvo, kontaktni podatki in drugi podatki, ki se obdelujejo v posameznih postopkih.
 • Uporabniki zbirke: Upravni in prekrškovni postopki: Ministrstvo za pravosodje, drugi prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni upravni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. Mnenja: ni zunanjih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori Agencije za energijo so tehnično, tehnološko in fizično varovani skladno z varnostno politiko na način, ki nepooblaščenim osebam ne omogoča dostopa v poslovne prostore. Dokumenti v zbirki so fizično nedostopni tudi osebam, zaposlenim v Agenciji za energijo, ki niso pooblaščene za upravljanje s temi podatki (zaklenjena ognjevarna omara ter zaklenjen arhiv). Informacijska tehnologija, s katero se hranijo podatki in kreirajo dokumenti, je zaščitena na način, ki onemogoča dostop nepooblaščenim osebam znotraj in izven Agencije za energijo (požarni zidovi, antivirusni in antispam programi, gesla za dostop, nastavitev pravic dostopa itd…).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): 75. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, stranke in ostali obiskovalci poslovnih prostorov Agencije za energijo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje osebnih in poslovno občutljivih podatkov ter materialnih dobrin. Zaradi varnosti ljudi in premoženja, zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih prostorov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 12 mesecev.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Videoposnetek oseb ob vhodu oziroma izhodu iz poslovnih prostorov ter ob vhodih/izhodih v posamezne etaže prostorov. Videoposnetek je opremljen z uro in datumom posameznih vhodov/izhodov.
 • Uporabniki zbirke: Zakonsko pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori Agencije za energijo so tehnično, tehnološko in fizično varovani skladno z varnostno politiko na način, ki nepooblaščenim osebam ne omogoča dostopa v poslovne prostore. Dokumenti v zbirki so fizično nedostopni tudi osebam, zaposlenim v Agenciji za energijo, ki niso pooblaščene za upravljanje s temi podatki (zaklenjena ognjevarna omara ter zaklenjen arhiv). Informacijska tehnologija, s katero se hranijo podatki in kreirajo dokumenti, je zaščitena na način, ki onemogoča dostop nepooblaščenim osebam znotraj in izven Agencije za energijo (požarni zidovi, antivirusni in antispam programi, gesla za dostop, nastavitev pravic dostopa itd…).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o vhodni in izhodni fizični in elektronski pošti

 • Pravna podlaga (neobvezno): 8. in 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri Agenciji za energijo in osebe, ki Agenciji za energijo pošljejo elektronsko pošto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje zakonitih pristojnosti Agencije za energijo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Najdlje do prekinitve delovnega razmerja posameznega zaposlenega oz. 5 let za elektronski predal info@agen-rs.si
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Elektronski naslov zaposlenega in pošiljatelja, datum in čas prejema elektronske pošte, velikost poslane/prejete elektronske pošte, naziv poslane/prejete elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori Agencije za energijo so tehnično, tehnološko in fizično varovani skladno z varnostno politiko na način, ki nepooblaščenim osebam ne omogoča dostopa v poslovne prostore. Dokumenti v zbirki so fizično nedostopni tudi osebam, zaposlenim v Agenciji za energijo, ki niso pooblaščene za upravljanje s temi podatki (zaklenjena ognjevarna omara ter zaklenjen arhiv). Informacijska tehnologija, s katero se hranijo podatki in kreirajo dokumenti, je zaščitena na način, ki onemogoča dostop nepooblaščenim osebam znotraj in izven Agencije za energijo (požarni zidovi, antivirusni in antispam programi, gesla za dostop, nastavitev pravic dostopa itd…).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe zaposlene v Agenciji za energijo, ter posamezniki, ki pri Agenciji za energijo opravljajo prakso ali druge oblike pogodbenega dela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnega razmerja; uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za zaposlene: 1. identifikacijski podatki o delavcu (ime in priimek, naslov prebivališča ter EMŠO)), 2. številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; 3. podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: • plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; • zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; • izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; • neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; 4. podatki o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela; 5. podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: • prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; • prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje. Za posameznike, ki pri Agenciji za energijo opravljajo druge oblike pogodbenega dela: naslov prebivališča, davčna številka, številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS in drugi z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori Agencije za energijo so tehnično, tehnološko in fizično varovani skladno z varnostno politiko na način, ki nepooblaščenim osebam ne omogoča dostopa v poslovne prostore. Dokumenti v zbirki so fizično nedostopni tudi osebam, zaposlenim v Agenciji za energijo, ki niso pooblaščene za upravljanje s temi podatki (zaklenjena ognjevarna omara ter zaklenjen arhiv). Informacijska tehnologija, s katero se hranijo podatki in kreirajo dokumenti, je zaščitena na način, ki onemogoča dostop nepooblaščenim osebam znotraj in izven Agencije za energijo (požarni zidovi, antivirusni in antispam programi, gesla za dostop, nastavitev pravic dostopa itd…).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o zaposlenih delavcih (personalne mape)

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in nekdanji zaposleni pri Agenciji za energijo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja; uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva; zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa, podatki o vključitvi v KAD, podatki o vzdrževanih družinskih članih, podatki o zavarovanih družinskih članih, podatki o številu otrok do 10. leta otrokove starosti, zaradi pravice do letnega dopusta, podatki o plači in drugih osebnih prejemkih, podatki o doseženi stopnji izobrazbe, podatki o opravljenih izpitih na podlagi pogodb o izobraževanju, podatki o višini letnega dopusta, podatki zaradi odsotnosti zaradi bolezni oz. poškodbe ali nege družinskega člana, podatki o razporeditvi na delovno dolžnost.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS in drugi z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori Agencije za energijo so tehnično, tehnološko in fizično varovani skladno z varnostno politiko na način, ki nepooblaščenim osebam ne omogoča dostopa v poslovne prostore. Dokumenti v zbirki so fizično nedostopni tudi osebam, zaposlenim v Agenciji za energijo, ki niso pooblaščene za upravljanje s temi podatki (zaklenjena ognjevarna omara ter zaklenjen arhiv). Informacijska tehnologija, s katero se hranijo podatki in kreirajo dokumenti, je zaščitena na način, ki onemogoča dostop nepooblaščenim osebam znotraj in izven Agencije za energijo (požarni zidovi, antivirusni in antispam programi, gesla za dostop, nastavitev pravic dostopa itd…).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca podatkov o članih sveta agencije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani sveta agencije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo sejnin, sklicevanje sej.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, poklic, telefonska številka, davčna številka, EMŠO, št. osebnega transakcijskega računa, pričetek in zaključek mandata.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca DURS na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori Agencije za energijo so tehnično, tehnološko in fizično varovani skladno z varnostno politiko na način, ki nepooblaščenim osebam ne omogoča dostopa v poslovne prostore. Dokumenti v zbirki so fizično nedostopni tudi osebam, zaposlenim v Agenciji za energijo, ki niso pooblaščene za upravljanje s temi podatki (zaklenjena ognjevarna omara ter zaklenjen arhiv). Informacijska tehnologija, s katero se hranijo podatki in kreirajo dokumenti, je zaščitena na način, ki onemogoča dostop nepooblaščenim osebam znotraj in izven Agencije za energijo (požarni zidovi, antivirusni in antispam programi, gesla za dostop, nastavitev pravic dostopa itd…).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o izrabi delovnega časa in registraciji na vstopnih terminalih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri Agenciji za energijo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in čas prihoda in odhoda na delo ter drugi izhodi za posamezni delovni dan, vrsta odsotnosti za posamezne delovne dni: koriščenje dopusta, bolniška odsotnost, službena pot, starševski dopust (dopust na nego in varstvo otroka/porodniški/očetovski dopust).
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori Agencije za energijo so tehnično, tehnološko in fizično varovani skladno z varnostno politiko na način, ki nepooblaščenim osebam ne omogoča dostopa v poslovne prostore. Dokumenti v zbirki so fizično nedostopni tudi osebam, zaposlenim v Agenciji za energijo, ki niso pooblaščene za upravljanje s temi podatki (zaklenjena ognjevarna omara ter zaklenjen arhiv). Informacijska tehnologija, s katero se hranijo podatki in kreirajo dokumenti, je zaščitena na način, ki onemogoča dostop nepooblaščenim osebam znotraj in izven Agencije za energijo (požarni zidovi, antivirusni in antispam programi, gesla za dostop, nastavitev pravic dostopa itd…).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca vstopov in izstopov (Knjiga obiskovalcev)

 • Pravna podlaga (neobvezno): 82. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, ki vstopajo in izstopajo iz prostorov organa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja, življenja ali telesa posameznikov in reda v prostorih organa.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, vrsta osebnega dokumenta, številka osebnega dokumenta, namen obiska, datum in čas prihoda in odhoda.
 • Uporabniki zbirke: /
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori Agencije za energijo so tehnično, tehnološko in fizično varovani skladno z varnostno politiko na način, ki nepooblaščenim osebam ne omogoča dostopa v poslovne prostore. Dokumenti v zbirki so fizično nedostopni tudi osebam, zaposlenim v Agenciji za energijo, ki niso pooblaščene za upravljanje s temi podatki (zaklenjena ognjevarna omara ter zaklenjen arhiv). Informacijska tehnologija, s katero se hranijo podatki in kreirajo dokumenti, je zaščitena na način, ki onemogoča dostop nepooblaščenim osebam znotraj in izven Agencije za energijo (požarni zidovi, antivirusni in antispam programi, gesla za dostop, nastavitev pravic dostopa itd…).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 36. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri Agenciji za energijo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime in datum opravljenih zdravstvenih pregledov.
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori Agencije za energijo so tehnično, tehnološko in fizično varovani skladno z varnostno politiko na način, ki nepooblaščenim osebam ne omogoča dostopa v poslovne prostore. Dokumenti v zbirki so fizično nedostopni tudi osebam, zaposlenim v Agenciji za energijo, ki niso pooblaščene za upravljanje s temi podatki (zaklenjena ognjevarna omara ter zaklenjen arhiv). Informacijska tehnologija, s katero se hranijo podatki in kreirajo dokumenti, je zaščitena na način, ki onemogoča dostop nepooblaščenim osebam znotraj in izven Agencije za energijo (požarni zidovi, antivirusni in antispam programi, gesla za dostop, nastavitev pravic dostopa itd…).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 38. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri Agenciji za energijo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime in datumi opravljenih usposabljanj.
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori Agencije za energijo so tehnično, tehnološko in fizično varovani skladno z varnostno politiko na način, ki nepooblaščenim osebam ne omogoča dostopa v poslovne prostore. Dokumenti v zbirki so fizično nedostopni tudi osebam, zaposlenim v Agenciji za energijo, ki niso pooblaščene za upravljanje s temi podatki (zaklenjena ognjevarna omara ter zaklenjen arhiv). Informacijska tehnologija, s katero se hranijo podatki in kreirajo dokumenti, je zaščitena na način, ki onemogoča dostop nepooblaščenim osebam znotraj in izven Agencije za energijo (požarni zidovi, antivirusni in antispam programi, gesla za dostop, nastavitev pravic dostopa itd…).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Adrema poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 8. in 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji Agencije za energijo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odnosi z javnostmi, korespondenca s poslovnimi partnerji.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, elektronski naslov,….
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori Agencije za energijo so tehnično, tehnološko in fizično varovani skladno z varnostno politiko na način, ki nepooblaščenim osebam ne omogoča dostopa v poslovne prostore. Dokumenti v zbirki so fizično nedostopni tudi osebam, zaposlenim v Agenciji za energijo, ki niso pooblaščene za upravljanje s temi podatki (zaklenjena ognjevarna omara ter zaklenjen arhiv). Informacijska tehnologija, s katero se hranijo podatki in kreirajo dokumenti, je zaščitena na način, ki onemogoča dostop nepooblaščenim osebam znotraj in izven Agencije za energijo (požarni zidovi, antivirusni in antispam programi, gesla za dostop, nastavitev pravic dostopa itd…).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam