Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: WEMI 3
Sedež ali naslov: CESTA V KLEČE 16
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5417996000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca videoposnetkov v restavraciji Venezia

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki se gibljejo na območju videonadzora.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje potrebne stopne varnosti ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 14 dni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapis, datum in čas prisotnosti na območju videonadzora.
 • Uporabniki zbirke: - lastnika restavracije - na izrecno zahtevo drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja videonadzorni sistem in podatki, ki se z njim obdelujejo ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do videonadzornega sistema imata le lastnika restavracije. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v gospodarski družbi Wemi d.o.o., z dne 7.4.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam