Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Teja Hriberšek
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Frizerski studio HIPNOTIK, Teja Hriberšek s.p.
Sedež ali naslov: Topolšica 31
Poštna številka: 3326
Kraj: Topolšica
Matična številka: 3200876000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1 (Ur.l. RS, št. 42/2006), - Obrtni zakon (Ur.l. RS, št. 50/1994, 61/2000, 42/2002 in 18/2004), - Za
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Teja Hriberšek s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - EMŠO, - kraj, občina in država rojstva, - naslov in občina stalnega in začasnega prebivališča, - številka osebnega računa, - delovno razmerje, - datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, - razlog prenehanja delovnega razmerja, - davčna številka, - kraj dela, - poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, - delovne naloge, delovni čas, - zavarovalna doba, - šifra davčnega urada, - dejstvo ali je oseba davčni zavezanec ali ne, - stroškovno mesto, - vrsta obračuna, - bruto izplačan znesek, - drugi podatki, potrebni za doseg namena obdelave.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - Ministrstvo za finance, - Uprava RS za javna plačila, - AJPES, - DURS, - Statistični urad RS, - Ministrstvo za obrambo, - gasilske enote (kadar gre za refundiranje gasilskih vaj), - sodišča, - sindikati, - banke, - prejemniki preživnin, - zavarovalnice, - upniki zaposlenih (v izvršilnem postopku).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani tako, kot določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.7.2007 izdala direktorica podjetja Teja Hriberšek.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA KUPCEV IN POSLOVNIH PARTNERJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 (Ur.l. RS, št. 86/2004), - Zakon o evidencah na področju dela(Ur.l. SFRJ št.17/90 Ur.l. RS-stari št.10/91, Ur.l. RS/I št. 17/91, Rs št.13/93 in 66/93 ter 65/00 – ZZPPZ), 47.člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Kupci proizvodov in storitev - Kupci kot poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Naročanje strank, spremljanje poteka storitev in evidenca storitve zaradi postopka dela, urejanje poslovnih odnosov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek oz. naziv, - telefonska številka, - naslov, - podatki o uporabi materiala in storitev, - datum obiska, - transakcijski račun, - status davčnega zavezanca, - davčna številka zavezanca.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci podjetja Teja Hriberšek s.p.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani tako, kot določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.7.2007 izdala direktorica podjetja Teja Hriberšek.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA ŠTUDENTOV, KI V PODJETJU DELAJO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje, ki pri podjetju Teja Hriberšek s.p. opravljajo študentsko delo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodb, napotnic za izvajanje izplačil, za pripravo različnih statističnih poročil, za namene izvajanja zakonov o obdavčenju in za uveljavljanje pravic in obveznosti posameznika na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - EMŠO, - kraj, občina in država rojstva, - naslov in občina stalnega in začasnega prebivališča, - davčna številka, - kraj dela, - poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, - delovne naloge, - izplačan znesek, - drugi podatki, potrebni za doseg namena obdelave.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci družbe, - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani tako, kot določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.7.2007 izdala direktorica podjetja Teja Hriberšek.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam