Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MARSHA D.O.O. LJUBLJANA
Sedež ali naslov: BRODIŠČE 17
Poštna številka: 1236
Kraj: TRZIN
Matična številka: 5396735000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca štipendistov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o štipendiranju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti podjetja Marsha d.o.o. Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti štipendistov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo pet let po prekinitvi pogodbenih obveznosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, naziv izobraževalne institucije, program in smer šolanja, letnik šolanja, podatki o opravljenih študijskih obveznosti, pričetek in konec šolanja, naziv banke in številka TRR, višina štipendije.
 • Uporabniki zbirke: Direktor podjetja Marsha d.o.o. Ljubljana, pooblaščeni računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki o štipendistih se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni direktorja podjetja Marsha d.o.o. Ljubljana. Dostop do osebnih podatkov ima le direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam