Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Šmartinska cesta 130
Naziv ali firma: Whirlpool Europe s.r.l., Comerio, Italija - Podružnica Ljubljana
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1581724
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in uporabniki Whirlpool izdelkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje promocij in izobraževanj, statistične obdelave, pošiljanje strokovnega in reklamnega gradiva
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, aparat, model, serijska številka.
 • Uporabniki zbirke: Družba, drugi uporabniki, ob osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v prostorih družbe Whirlpool Europe s.r.l., Viale G. Borghi 27, 21025 Comerio Italija; Whirlpool Europe s.r.l. Comerio, Italija; Podružnica Ljubljana, Šmartinska c. 130, 1000 Ljubljana Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih dealvcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za uveljavljanje pravic posameznika na kterega se podatki nanašajo in uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, občina rojstva, priimek ob rojstvu, spol, poklic, dosežena strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas, zavarovalna doba, številka transakcijskega računa pri banki, datum zaposlitve, delovna doba pred vstopom v družbo, število dni dopusta. Za družinske člane ki uveljavljajo zavarovanje po delavcu: ime in priimek, datum rosjtva, EMŠO, starejši od 15 let tudi potrdilo o šolanju
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se vedno zaklepa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki službi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z varnostnikom in video-nazdornim sistemom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca po izjavi o varnosti z oceno tveganja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo in uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, delovno mesto, datum in kraj rojstva, občina rojstva, priimek ob rojstvu, spol, poklic, dosežena strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas, ocena delovnega mesta s tveganjem, evidenca o opravljenem izpitu iz varstva pri delu, evidenca o opravljenem periodnem zdravniškem pregledu.
 • Uporabniki zbirke: Družba, ter na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, ob osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se vedno zaklepa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi in drugi prejemniki obdavčljivih osebnih prejemkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo in uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, spol, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, kraj dela, delovni čas, datum sklenitve delovnega razmerja, zavarovalna doba, podatki o delovnem času: število delovnih ur, število ur dopusta, število ur bolniškega staleža, število ur praznikov, ure porodniškega dopusta, regres, prevozi, prehrana, podatki o odtegljajih od plače.
 • Uporabniki zbirke: Družba, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Davčni urad RS, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, Ob osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v prostorih družbe Whirlpool Europe s.r.l., Viale G. Borghi 27, 21025 Comerio Italija; Whirlpool Europe s.r.l. Comerio, Italija; Podružnica Ljubljana, Šmartinska c. 130, 1000 Ljubljana Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam