Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PAJAC D.O.O
Sedež ali naslov: Rožna dolina c. 21/8
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5487137000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA POSLOVNIH PARTNERJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci, dobavitelji, nosilci avtorskih in drugih premoženjskih pravic, lastniki kapitalskega premoženja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe tekočega poslovanja podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, matična številka, davčna številka, naslov, bančni račun, izobrazba, terjatve in obveznosti
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni oz. upravljalci podjetja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zasebni podatki so arhivirani v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam