Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Zvonko Pihlar
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZOBNA ORDINACIJA ZA ODRASLE DR. ZVONKO PIHLAR
Sedež ali naslov: Baragov trg 2
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 1299816000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vpis podatkov o ambulantni obravnavi pacientov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Pacientovo ime in priimek, naslov prebivališča, kraj rojstva, telefonska številka, EMŠO, zdravstveno stanje
 • Uporabniki zbirke: Zvonko Pihlar, dr.dent.med., Janja Rakar ( sestra, nedoločen čas ), ZZZS, zavarovalnice ( Vzajemna, Adriatic Slovenica, Triglav ), Zavod za zdravstveno varstvo, Audax d.o.o ( računalniško vzdrževanje ).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebne podatke imamo napisane na kartotekah, katere hranimo v kartotečni omari. Podatke hranimo tudi v računalniku, ki je zaščiten z geslom. Vse to se nahaja v ordinaciji. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo in so varovani z varnostnim sistemom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam