Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): NAIM PULAJ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZIDASTVO IN FASADERSTVO S.P.
Sedež ali naslov: PARMOVA 39
Poštna številka: LJUBLJANA
Kraj: 1000
Matična številka: 1036041000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca dobaviteljev in kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izstavljanje računov, evidentiranje prometa
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv firme, naslov, davčna številka, matčna številka, telefon, fax, email,...
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, davčna uprava Republike Slovenije, posameznik, pogodbeni partner
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam