Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MAKS MLAKAR
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CAR MAX S.P.
Sedež ali naslov: SPUHLJA 2A
Poštna številka: 2250
Kraj: PTUJ
Matična številka: 1805398000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca dobaviteljev in kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje ali po potrebi osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izstavljanje računov, evidentiranje prometa
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja pogodbene obveznosti, razen, če zakon ne določa drugače
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv firme, naslov, davčna številka, matčna številka, telefon, fax, email,...
 • Uporabniki zbirke: - davčna uprava Republike Slovenije - posameznik, pogodbeni partner
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 30.01.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnim evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena o varstvu osebnih podatkov ( uradni ist št. 86/2004 in 113/2005)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam