Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): NIVES PRELOŽNIK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RAČUNOVODSKE DEJAVNOSTI PRELOŽNIK NIVES S.P.
Sedež ali naslov: NA POSTAJO 31
Poštna številka: 2250
Kraj: PTUJ
Matična številka: 3072061000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev in dobaviteljev.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje ali po potrebi osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izstavljanje računov, evidentiranje prometa
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja pogodbene obveznosti, razen, če zakon ne določa drugače
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naziv firme, naslov, davčna številka, matična številka, telefon, fax, Email,...
 • Uporabniki zbirke: - davčne uprava Republike Slovenije - posamezniki, pogodbeni partner
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podakov so določeni v Pravilniku o zavarvanju osebnih podatkov, sprejetem dne 28.12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjaga odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam